Audytor skreślony z listy na własne życzenie może na nią powrócić w ciągu 10 lat. Nie musi przy tym ponownie zdawać egzaminów ani odbywać aplikacji.
Informację taką potwierdziło nam Ministerstwo Finansów. A zapytaliśmy o to, bo choć możliwość zawieszenia wprowadziła obowiązująca od 21 czerwca br. ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), to dotychczas nie było jasności w tej sprawie. O potwierdzenie wykładni pytał resort również samorząd biegłych rewidentów.
Kiedy bez egzaminu