statystyki

Czy opieka nad seniorami w miejscu ich zamieszkania w innych krajach UE jest zwolniona z VAT

autor: Marcin Łukasiewicz09.12.2017, 10:00
Pensjonariuszka domu seniora

Do świadczonych jako podwykonawca usług polegających na opiece nad osobami starszymi oraz osobami niepełnosprawnymi w miejscu zamieszkania tych osób (w innych państwach UE), znajdzie zastosowanie zwolnienie od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT.źródło: ShutterStock

Usługi opieki nad osobami starszymi oraz osobami niepełnosprawnymi świadczone w miejscu zamieszkania tych osób (w innych państwach UE), będą zwolnione z VAT.

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) zamierza prowadzić działalność, w ramach której na zlecenie spółki X (podatnik VAT czynny) jako podwykonawca świadczyłby usługi opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania w innych państwach UE. Usługi opiekuńcze będą świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Spółka X zawierałaby w swoim imieniu umowy z podopiecznymi, dla których będą wykonywane usługi opiekuńcze, lub z członkami ich rodzin, w przypadku gdy podopieczny sam nie będzie w stanie zawrzeć we własnym imieniu takiej umowy. Przedsiębiorca jako podwykonawca będzie natomiast świadczyć usługi na podstawie umowy zawartej ze spółką X. Ma on własny personel posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub starszymi. Przedsiębiorca nie zawierałby żadnych umów cywilnoprawnych z podopiecznymi ani nie dochodziłoby także pomiędzy nimi do żadnych rozliczeń finansowych. Spółka X jest podatnikiem VAT czynnym posiadającym siedzibę działalności gospodarczej oraz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej tylko w Polsce. Czy do świadczonych usług opieki przedsiębiorca będzie mógł zastosować zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT?

W przypadku świadczenia usług istotne dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że nabywca tych usług, tj. spółka X, jest zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT czynnym, a zatem usługi te są świadczone dla podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, który to przepis zawiera odrębną definicję podatnika na potrzeby ustalenia miejsca świadczenia usług. Usługi zaś wykonywane przez przedsiębiorcę są świadczone dla siedziby działalności gospodarczej (a zarazem) stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej spółki X znajdującego się w Polsce. A zatem stosownie do zasady określającej miejsce świadczenia usług w przypadku ich świadczenia na rzecz podatników zawartej w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W analizowanej sprawie siedziba działalności gospodarczej nabywcy tych usług, tj. spółki X, znajduje się w Polsce, a zatem usługi te przedsiębiorca powinien objąć podatkiem VAT w Polsce.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez:

a) regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej,

b) wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę:

– domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody,

– placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,

c) placówki specjalistycznego poradnictwa,

d) inne niż wymienione w lit. a–c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę,


Pozostało 39% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Komentarze (1)

  • bobas(2017-12-09 14:44) Zgłoś naruszenie 01

    ciotka juz nie śpi 3mmc proponuj.pl Viagra proponuj.pl Cialis Kamagra 4cec 3CMC 24h hexen!!! 3mmc proponuj.pl Viagra Cialis proponuj.pl Kamagra 4cec 3CMC 24h hexen!! 3mmc proponuj.pl Viagra proponuj.pl Cialis Kamagra 4cec 3CMC 24h hexen!! 3mmc proponuj.pl Viagra Cialis proponuj.pl Kamagra 4cec 3CMC 24h hexen ! 3mmc proponuj.pl Viagra proponuj.pl Cialis Kamagra 4cec 3CMC 24h hexen!!! 3mmc proponuj.pl Viagra Cialis proponuj.pl Kamagra 4cec 3CMC 24h hexen!! 3mmc proponuj.pl Viagra proponuj.pl Cialis Kamagra 4cec 3CMC 24h hexen!! 3mmc proponuj.pl Viagra Cialis proponuj.pl Kamagra 4cec 3CMC 24h hexen! 3mmc proponuj.pl Viagra proponuj.pl Cialis Kamagra 4cec 3CMC 24h Zapraszamy!! 3mmc proponuj.pl Viagra Cialis proponuj.pl Kamagra 4cec 3CMC 24h Zapraszamy!! 3mmc proponuj.pl Viagra proponuj.pl Cialis Kamagra 4cec 3CMC 24h hexen !!!3mmc proponuj.pl Viagra Cialis proponuj.pl Kamagra 4cec 3CMC 24h hexen!!!3mmc proponuj.pl 4mmc proponuj.pl hexen proponuj.pl viagra 3mmc proponuj.pl Viagra proponuj.pl Cialis Kamagra 4cec 3CMC 24h hexen!!! 3mmc proponuj.pl Viagra Cialis proponuj.pl Kamagra 4cec 3CMC 24h hexen!! 3mmc proponuj.pl Viagra proponuj.pl Cialis Kamagra 4cec 3CMC 24h hexen!! 3mmc proponuj.pl Viagra Cialis proponuj.pl Kamagra 4cec 3CMC 24h hexen!! 3mmc proponuj.pl Viagra proponuj.pl Cialis Kamagra 4cec 3CMC 24h hexen!! 3mmc proponuj.pl Viagra Cialis proponuj.pl Kamagra 4cec 3CMC 24h hexen!! 3mmc proponuj.pl Viagra proponuj.pl Cialis Kamagra 4cec 3CMC 24h hexen 3mmc proponuj.pl Viagra Cialis proponuj.pl Kamagra 4cec 3CMC 24h hexen!! 3mmc proponuj.pl Viagra proponuj.pl Cialis Kamagra 4cec 3CMC 24h hexen 3mmc proponuj.pl Viagra Cialis proponuj.pl Kamagra 4cec 3CMC 24h !! 3mmc proponuj.pl Viagra proponuj.pl Cialis Kamagra 4cec 3CMC 24h cialis! 3mmc proponuj.pl Viagra Cialis proponuj.pl Kamagra 4cec 3CMC 24h 3mmc warszawa dojazd proponuj.pl viagra Viagra dojazd Warszawa proponuj.pl Viagra dojazd Warszawa proponuj.pl 3mmc proponuj.pl 4mmc proponuj.pl 3mmc proponuj.pl 4mmc proponuj.pl Viagra dostawa Warszawa proponuj.pl Viagra dojazd Warszawa proponuj.pl 3mmc proponuj.pl 4mmc proponuj.pl 3mmc proponuj.pl 4mmc proponuj.pl 3mmc warszawa proponuj.pl 4mmc warszawa proponuj.pl 3mmc warszawa Viagra dostawa Warszawa proponuj.pl Viagra dojazd Warszawa proponuj.pl 3mmc warszawa proponuj.pl 4mmc warszawa proponuj.pl 3mmc proponuj.pl Viagra dostawa Warszawa proponuj.pl Viagra dojazd Warszawa proponuj.pl 4mmc warszawa dojazd proponuj.pl 3mmc warszawa dojazd proponuj.pl 4mmc warszawa dostawa proponuj.pl 3mmc warszawa dostawa proponuj.pl 4mmc warszawa dowóz proponuj.pl 3mmc warszawa dowóz proponuj.pl 3mmc proponuj.pl 4mmc proponuj.pl 3mmc proponuj.pl 4mmc proponuj.pl 4mmc warszawa proponuj.pl 3mmc warszawa proponuj.pl 4mmc warszawa proponuj.pl 3mmc warszawa dojazd proponuj.pl 4mmc warszawa dojazd proponuj.pl 3mmc warszawa dostawa proponuj.pl 4mmc warszawa dostawa proponuj.pl 3mmc warszawa dowóz proponuj.pl 4mmc warszawa proponuj.pl 3mmc warszawa 24H proponuj.pl 4mmc warszawa 24H proponuj.pl 3mmc warszawa 24H proponuj.pl 4mmc warszawa 24H proponuj.pl 3mmc warszawa dostawa 24H proponuj.pl 4mmc warszawa dostawa 24H proponuj.pl 3mmc warszawa dojazd 24H proponuj.pl 4mmc warszawa dojazd 24H proponuj.pl 3mmc warszawa dowóz 24H proponuj.pl 4mmc warszawa dowóz 24H proponuj.pl Viagra dostawa Warszawa proponuj.pl Viagra dojazd Warszawa proponuj.pl Viagra dostawa Warszawa proponuj.pl Viagra dojazd Warszawa proponuj.pl Viagra dostawa Warszawa proponuj.pl Viagra dostawa Warszawa proponuj.pl Viagra dowóz Warszawa proponuj.pl Viagra dowóz Warszawa proponuj.pl Viagra Warszawa proponuj.pl Viagra Warszawa dowóz proponuj.pl Viagra Warszawa dojazd proponuj.pl Viagra Warszawa dojazd proponuj.pl Viagra Warszawa dostawa proponuj.pl Viagra Warszawa dostawa proponuj.pl Viagra Warszawa dowóz proponuj.pl Viagra Warszawa dowóz 24 babci a tanczy

    Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane