Sprzedaż mieszkania nie sprowadza się do podpisania ostatecznego aktu notarialnego. Polega także na zawarciu umowy przedwstępnej i zapłacie zaliczki – stwierdził NSA.
Sąd potwierdził tym samym, że pieniądze otrzymane na podstawie umowy przedwstępnej i przeznaczone na zakup innej nieruchomości należy uznać za wydatkowane na własne cele mieszkaniowe. Są więc one zwolnione z podatku dochodowego (wyrok NSA z 22 listopada 2017 r., sygn. akt II FSK 2937/15). – To przełomowy wyrok, bo do tej pory zarówno organy podatkowe, jak i sądy (po roku 2000) twierdziły, że zwolnione są wyłącznie wydatki na własne cele mieszkaniowe dokonane po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości – wyjaśnia Piotr Liss, doradca podatkowy i partner w RSM Poland.
Wcześniej podobne orzeczenie zapadło tylko raz (wyrok NSA z 12 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1079/15).