statystyki

Jak korzystnie rozliczyć sprzedaż dzieła sztuki nabytego od twórcy

autor: Marcin Szymankiewicz02.12.2017, 17:00
Sprzedaż dzieł sztuki przez galerię sztuki posiadająca status podatnika VAT czynnego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

Sprzedaż dzieł sztuki przez galerię sztuki posiadająca status podatnika VAT czynnego podlega opodatkowaniu podatkiem VATźródło: ShutterStock

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) prowadzi galerię sztuki. 27 października 2017 r. nabył od artysty rzeźbiarza oryginalną rzeźbę za 7560 zł, w tym VAT 560 zł. Artysta będący twórcą tej rzeźby ma zarejestrowaną działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym (nie wybrał jednak kasowej metody rozliczeń VAT). Na udokumentowanie tej sprzedaży artysta wystawił 27 października 2017 r. fakturę.

Rzeźbę i fakturę przedsiębiorca odebrał 27 października 2017 r. Tego samego dnia zapłacił gotówką. 20 listopada 2017 r. przedsiębiorca sprzedał rzeźbę za kwotę 11 250 zł osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Nabywca zapłacił gotówką w dniu zakupu. Sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie fiskalnej, a dodatkowo osoba ta poprosiła o wystawienie faktury. Jakie podatki powinien zapłacić przedsiębiorca w związku z nabyciem, a następnie sprzedażą tej rzeźby? Przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe. Podatek dochodowy płaci na zasadach podatku liniowego. VAT i zaliczki na PIT płaci za okresy miesięczne.

1. VAT

Podatek należny

Sprzedaż nabytej od twórcy rzeźby stanowić będzie dla przedsiębiorcy odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju podlegającą opodatkowaniu VAT (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 in principio ustawy o VAT). Niezależnie od formy opodatkowania odsprzedaży rzeźby (zasady ogólne czy VAT marża):

● obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania dostawy towaru klientowi indywidualnemu, tj. 20 listopada 2017 r., stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy o VAT;

● właściwą stawką VAT do odsprzedaży rzeźby będzie podstawowa stawka wynosząca aktualnie 23 proc.; zastosowanie obniżonej 8-proc. stawki VAT nie jest możliwe, gdyż przedsiębiorca prowadzi galerię sztuki, a zatem nie dokonuje dostawy dzieł sztuki okazjonalnie;

● sprzedaż należy ująć na kasie fiskalnej, a w sytuacji gdy nabywca – osoba indywidualna – zażąda wystawienia faktury, fakturę taką wystawić; w przypadku wystawienia faktury, do egzemplarza pozostającego u sprzedawcy należy dołączyć oryginał paragonu fiskalnego (patrz ramka); w zależności od zasad opodatkowania tej sprzedaży inaczej ujmujemy transakcje na paragonie fiskalnym i fakturze (o czym będzie mowa w dalszej części publikacji).

Istota różnicy pomiędzy ogólnymi zasadami opodatkowania a opodatkowaniem według sytemu VAT marża sprowadza się do ustalenia podstawy opodatkowania oraz pewnych różnic w zakresie dokumentacji.

W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podatnik (sprzedawca) nie ma obowiązku wystawiania faktur. Jednak na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą np. sprzedaż towaru, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (zob. art. 106b ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT). W takim przypadku fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar – jak ma to miejsce w analizowanej sprawie (zob. art. 106i ust. 6 pkt 1 w zw. z ust. 1 ustawy o VAT). Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlega natomiast ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej (zob. art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, przedsiębiorca ujął sprzedaż tej rzeźby na kasie fiskalnej. Z uwagi na to, że nabywca zażądał wystawienia faktury, przedsiębiorca nie powinien wydawać nabywcy paragonu fiskalnego. W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż (art. 106h ust. 1 ustawy o VAT). ⒸⓅ

Podatek należny w sytuacji opodatkowania odsprzedaży rzeźby na zasadach VAT marża...


Pozostało 82% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane