Sprzedaż dzieł sztuki nabytych przed 1993 rokiem jest zwolniona z podatku od towarów i usług. W przypadku pozostałych dzieł sztuki, dostawę można opodatkować na zasadzie marży.
Handel dziełami sztuki podlega VAT. Jacek Matarewicz, doradca podatkowy w KPMG, przypomina, że sprzedaż można objąć zwolnieniem z tego podatku w zakresie towarów używanych, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
Zgodnie z poglądem NSA (np. wyrok w sprawie sygn. akt I FSK 654/10) takie zwolnienie dotyczy transakcji dziełami, co do których nie powstało prawo do odliczenia VAT (tzn. nabytych przed wejściem w życie ustawy o VAT z 1993 r.). Aby z niego skorzystać, towar musi być używany minimum pół roku. Nie trzeba go nawet posiadać. Jacek Matarewicz zwraca uwagę, że w rozpatrywanej przez sąd sprawie dzieła sztuki były przechowywane nie u podatnika, a w Muzeum Narodowym.