Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firm do 10 osób) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w elektronicznej wersji jako jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VAT). JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres. Dane do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy.
Od 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy, którzy płacą VAT, będą już przesyłać co miesiąc ewidencje VAT w jednolitym pliku kontrolnym (JPK). Również ci najmniejsi, którzy nikogo nie zatrudniają i wystawiają czasem tylko jedną fakturę w miesiącu. Po raz pierwszy ewidencję VAT w formacie JPK prześlą do 25 lutego – za styczeń. Ilu mikroprzedsiębiorców obejmie ten obowiązek?
Małgorzata Waldeker, kierownik działu czynności sprawdzających i analitycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie, i Zbigniew Wiliński, zastępca dyrektora departamentu poboru podatków w Ministerstwie Finansów / Dziennik Gazeta Prawna
Zbigniew Wiliński: Dokładnie dowiemy się tego w lutym 2018 r., ale już teraz możemy to oszacować. W sumie deklaracje VAT składa obecnie co miesiąc około 1,6 mln podatników. Z tego 107 tys. już przesyła ewidencje VAT w formacie JPK. Są to duzi, średni i mali podatnicy VAT. Zatem pozostałe ok. 1,5 mln to najmniejsi podatnicy, którzy w 2018 r. również zostaną objęci tym obowiązkiem.
Małgorzata Waldeker: Muszę dodać, że nie wszyscy oni będą mieli po raz pierwszy styczność z elektronicznym wysyłaniem danych do urzędu skarbowego. Z moich obserwacji wynika, że większość przedsiębiorców już dziś przesyła w ten sposób deklaracje VAT.
Ma pani na myśli wysyłkę za pomocą komercyjnych programów finansowo-księgowych?
M.W.: Niekoniecznie, bardzo wielu przedsiębiorców wysyła deklaracje VAT za pomocą systemu e-Deklaracje. Tylko sporadycznie zdarza nam się otrzymywać deklaracje VAT na papierze.
Ilu spośród tych 1,5 mln przedsiębiorców, którzy od 2018 r. zaczną przesyłać ewidencje VAT w formacie JPK, ma własnych księgowych?
Z.W.: Takich danych nie ma. Nasze bardzo ostrożne szacunki wskazują, że może to być ok. 300 tys. przedsiębiorców.
Możemy więc założyć, że pozostałe 1,2 mln osób będzie musiało w 2018 r. samemu sobie radzić z wysyłaniem JPK_VAT. Czy to będzie ich jedyny obowiązek?
Z.W.: Nie, wszyscy przedsiębiorcy będą musieli również prowadzić wyłącznie elektronicznie ewidencję VAT.
ELEKTRONICZNA EWIDENCJA VAT
Jak ma wyglądać elektroniczna ewidencja VAT?
Z.W.: Może to być zwykła tabelka w Excelu, która pozwala na wytworzenie pliku xml, ponieważ do urzędu skarbowego trzeba będzie wysłać plik xml. Na stronie Ministerstwa Finansów udostępniliśmy przedsiębiorcom bezpłatny arkusz kalkulacyjny w formacie csv. Jest to tabelka, którą wystarczy wypełnić.
Jak to zrobić? Co wpisać?
Z.W.: Ewidencja VAT to rejestr sprzedaży i zakupów. Należy więc w odpowiednie pola wpisać dane identyfikacyjne dotyczące sprzedaży, kontrahentów itd. Każde pole zostało szczegółowo omówione w broszurze informacyjnej, którą można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Wypełnienie pól nie powinno więc sprawiać trudności. Ważne jest to, żeby wpisać dane w odpowiednie kolumny tabeli, bo jest to niezbędne do wygenerowania JPK_VAT. Poprawnie wypełniony plik csv stanowi bowiem źródło JPK_VAT.
JAK ZŁOŻYĆ JPK_VAT
Jak wysłać JPK_VAT?
Z.W.: Obecnie należy pobrać aplikację Klient JPK 2.0 i postępować zgodnie z instrukcją, w zależności od posiadanego systemu operacyjnego.
Skąd pobrać tę aplikację?
Z.W.: Ze strony Ministerstwa Finansów. Tam też można znaleźć instrukcję instalacji i obsługi w wersji dla środowiska Windows i Linux. Zresztą spodziewamy się, że już wkrótce wszystkie programy dostępne w internecie będą miały opcję „Wyślij plik JPK”.
Płatne systemy finansowo-księgowe mają ją już dziś, ale Ministerstwo Finansów nie powinno chyba namawiać do korzystania z programów komercyjnych?
Z.W.: Absolutnie nie, dlatego na stronie Ministerstwa Finansów wystawiliśmy darmową aplikację Klient JPK 2.0, która ma dokładnie takie same funkcje jak systemy komercyjne. Natomiast w grudniu planujemy udostępnić nową aplikację, właśnie z myślą o najmniejszych przedsiębiorcach, którzy wystawiają zaledwie kilka faktur miesięcznie. Zastąpi ona arkusz csv oraz aplikację Klient JPK 2.0 i jeszcze bardziej uprości wygenerowanie i wysyłkę JPK_VAT.
Na czym ma polegać jej prostota?
Z.W.: Za pomocą nowej aplikacji przedsiębiorca wystawi swoje faktury sprzedaży, które zostaną automatycznie przeniesione do ewidencji VAT. Z ewidencji tej zostaną automatycznie wygenerowane: JPK_VAT i deklaracja VAT. Spodziewamy się więc, że w nowej aplikacji (którą przygotowuje spółka Aplikacje Krytyczne) znajdą się m.in. moduły: wystaw swoją fakturę, wygeneruj ewidencję VAT i wyślij plik JPK.
Jak to „wystaw swoją fakturę”?
Z.W.: Za pomocą tej aplikacji będzie można wystawić fakturę swojemu kontrahentowi. Tak samo będzie można wystawić fakturę korygującą.
Czy kontrahent również automatycznie ją odbierze?
Z.W.: Nie, ale będzie można ją wydrukować i mu dostarczyć. Ułatwieniem dla wystawiającego fakturę będzie to, że zostanie ona od razu, automatycznie wpisana do ewidencji VAT. Podatnik nie będzie więc musiał o niej pamiętać. Na koniec miesiąca naciśnie tylko przycisk „wygeneruj ewidencję VAT” i będzie miał w niej zaksięgowane wszystkie wystawione w ten sposób przez siebie faktury.
Co stanie się następnie?
Z.W.: Aplikacja automatycznie zliczy sprzedaż z ewidencji i wygeneruje JPK_VAT gotowy do wysyłki.
Zaraz, zaraz, a gdzie podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych przez podatnika?
Z.W.: Podatnik będzie musiał je sam wpisać. Natomiast aplikacja automatycznie zliczy: podatek należny, podatek naliczony. Następnie aplikacja wygeneruje deklarację VAT i JPK_VAT do wysyłki. Będzie również przekierowanie na stronę e-deklaracje.pl, gdzie będziemy mogli wytworzyć, podpisać i wysłać deklarację VAT-7. Tak już teraz robi bardzo wielu podatników VAT.
Co będzie potrzebne do wysyłki JPK_VAT?
Z.W.: Tak jak powiedziałem, na razie potrzebna jest aplikacja Klient JPK 2.0, natomiast zakładamy, że od grudnia 2017 r. udostępniona zostanie nowa, prostsza aplikacja. Oprócz tego do wysłania JPK_VAT potrzebny jest elektroniczny podpis, dzięki któremu można potwierdzić swoją tożsamość w internecie.
Czyli ePUAP?
Z.W.: Tak, z tym że obecnie ma on nową nazwę: profil zaufany eGo.
Gdzie można go uzyskać?
Z.W.: Na przykład w urzędzie gminy, w ZUS, nawet bez wychodzenia z domu. Swój profil zaufany utworzyłem, logując się na stronę mojego banku. Bank zautoryzował moje dane i potwierdził mój profil zaufany. E-mailem dostałem hasło. ePUAP (a obecnie eGo) można uzyskać w dowolnym momencie, np. podczas zakładania działalności gospodarczej.
Czy JPK_VAT można wysłać w inny sposób? Na przykład na płycie CD, innych nośnikach pamięci, e-mailem?
M.W.: Nie, można to zrobić wyłącznie elektronicznie, za pomocą specjalnej aplikacji.
Co dalej po wysłaniu JPK_VAT?
Z.W.: Należy odebrać urzędowe poświadczenie odbioru UPO_JPK.
Jak je pobrać?
Z.W.: UPO to komunikat, który wyświetli się na ekranie komputera.
M.W.: Jest podobny do potwierdzenia wysyłki w systemie e-Deklaracje.
Czy komunikat UPO trzeba gdzieś zapisać, archiwizować?
Z.W.: Z reguły odbywa się to automatycznie, bo komunikat zapisuje się na dysku komputera.
Rozumiem, że należy trzymać to potwierdzenie tak długo, aż przedawni się zobowiązanie podatkowe?
M.W.: Tak, co do zasady przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym minął termin płatności podatku.
Czy w JPK_VAT trzeba ujmować także faktury wystawione do paragonów?
Z.W.: W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. podatnik ma obowiązek ujmować w ewidencji VAT wszystkie faktury wystawione dla podmiotów gospodarczych. Konieczne jest przy tym wpisywanie numerów NIP tychże kontrahentów. Zatem, aby uniknąć podwójnego opodatkowania należy pomniejszyć obrót wynikający ze sprzedaży dokonanej na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wykazany w odrębnym rejestrze sprzedaży. Podatnik nie ma natomiast obowiązku ujmowania w ewidencji VAT faktury wystawionej dla transakcji udokumentowanej paragonem, jeśli nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
JAK WYSŁAĆ DEKLARACJE VAT
Czy w 2018 r. trzeba będzie jeszcze składać deklaracje VAT? Czy wystarczy wysłać sam JPK_VAT?
M.W.: Wysłanie JPK_VAT nie zwolni z obowiązku składania deklaracji VAT. Trzeba będzie przesłać jedno i drugie.
Z.W.: Zamiarem Ministerstwa Finansów jest, żeby docelowo JPK_VAT zastąpił deklarację VAT. Na razie jednak jest to w sferze projektu. Nie mogliśmy zrobić tego już od stycznia 2018 r., bo byłaby to zbyt duża rewolucja dla zbyt wielu osób.
Czy od 2018 r. deklaracje VAT trzeba będzie również składać wyłącznie w formie elektronicznej?
M.W.: Tak, deklaracje VAT od 2018 r. trzeba będzie wysyłać elektronicznie.
Czy nowa aplikacja, która ma być udostępniona w grudniu 2017 r., pozwoli również na automatyczne wysyłanie deklaracji VAT?
Z.W.: Nie do końca, ale będzie również udostępnione przekierowanie na stronę e-Deklaracje.pl gdzie będziemy mogli wytworzyć, podpisać i wysłać deklarację VAT-7. Tak już teraz robi bardzo wielu podatników VAT.
ROZLICZENIA KWARTALNE
Jak JPK_VAT będą wysyłać podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie?
M.W.: Będą wysyłać JPK_VAT co miesiąc. Natomiast deklarację VAT będą przesyłać raz na kwartał, tak jak obecnie.
Czy to oznacza, że udostępniona przez Ministerstwo Finansów aplikacja będzie podsumowywać faktury co miesiąc?
M.W.: Tak, w celu wygenerowania miesięcznego JPK_VAT podsumowywane będą transakcje z danego miesiąca. Natomiast dla potrzeb kwartalnej deklaracji VAT-7K aplikacja zsumuje sprzedaż z trzech miesięcy. Tak więc sumy trzech JPK_VAT z całego kwartału powinny odpowiadać kwotom wykazanym w kwartalnej deklaracji VAT-7K.
Dlaczego JPK_VAT nie może być również wysyłany raz na kwartał?
Z.W.: Ponieważ dane dotyczące sprzedaży muszą się zgadzać z danymi dotyczącymi nabycia. To, że sprzedawca rozlicza się raz na kwartał, nie oznacza jeszcze, że tak samo robi nabywca. Kupujący może przecież rozliczać się co miesiąc.
Obowiązek przesyłania co miesiąc JPK-VAT oznacza, że w zasadzie rozliczenia kwartalne stracą sens?
Z.W.: Już teraz jest ich bardzo ograniczona liczba.
SKUTKI NIEWYSŁANIA JPK_VAT
Co będzie, jeżeli ktoś nie wyśle JPK_VAT?
M.W.: Wyślemy e-maila z przypomnieniem.
Skąd urząd skarbowy będzie znał adres e-mailowy przedsiębiorcy?
Z.W.: W październiku, zmieniając strukturę JPK_VAT, dodaliśmy nowe pole przeznaczone właśnie na podanie kontaktu e-mailowego.
Czy obowiązkowo trzeba je wypełnić?
Z.W.: Nie, podanie kontaktu e-mailowego jest dobrowolne, ale leży w interesie samego przedsiębiorcy. Szybki kontakt ze strony urzędu skarbowego pozwoli poprawić błędy bez konsekwencji karnych skarbowych. Nie trzeba będzie również odwiedzać urzędu skarbowego.
A jeżeli ktoś nie poda do siebie e-maila?
M.W.: To wyślemy mu SMS-a. Już w tej chwili przedsiębiorcy podają swój numer telefonu na formularzu NIP-2 oraz na deklaracjach VAT.
Czy za niezłożenie JPK_VAT grozi jakaś sankcja karna?
M.W.: Tak, ale wymierzanie kar jest ostatecznością. Zależnie od okoliczności, może to być potraktowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.
Na podstawie którego przepisu kodeksu karnego skarbowego?
M.W.: Może być tutaj zastosowany art. 80 par. 1 kodeksu karnego skarbowego. Oczywiście, jeżeli komuś zdarzy się przesłać JPK_VAT po terminie, może równolegle złożyć w urzędzie skarbowym tzw. czynny żal, czyli zawiadomić o spóźnieniu i wyjaśnić tego przyczyny (patrz. infografika).
Skutki niezłożenia JPK_VAT / Dziennik Gazeta Prawna
PRZYCZYNY I SKUTKI NIEPRAWIDŁOWOŚCI
Co może być przyczyną nieprawidłowości VAT, które wykrywa aparat skarbowy?
Z.W.: Najczęściej różnice wynikają z porównania JPK_VAT sprzedawcy z JPK_VAT nabywcy. Podatek naliczony u nabywcy powinien być wykazany przez sprzedawcę jako należny.
Na początku wprowadzenia JPK_VAT dane dotyczące sprzedaży i nabycia nie zgadzały się, ponieważ analizator JPK nie brał pod uwagę tego, że nabywca ma w sumie trzy miesiące na odliczenia VAT (bieżący i dwa następne okresy rozliczeniowe).
Z.W.: Ten błąd został już usunięty. Analizator pozwala nam analizować pliki kilka miesięcy wstecz.
Jakie są inne przyczyny nieprawidłowości?
Z.W.: Mogą wynikać z porównania plików JPK_VAT i deklaracji złożonych za ten sam okres, w tym np. sprzedaży wewnątrzwspólnotowej wykazanej w JPK_VAT ze sprzedażą wykazaną w informacji podsumowującej VAT-UE. Sprawdzamy również, czy w momencie wystawienia faktury sprzedawca był zarejestrowany jako podatnik czynny VAT. Ponadto często zdarzają się proste błędy, które nie wpływają na wysokość podatku, ale są wykrywane jako niezgodność.
Jakie to błędy?
M.W.: Na przykład podatnicy mylą kolumny i zamiast wpisać kwotę do jednej kolumny, wpisują omyłkowo ją do innej. Albo zamiast wpisać numer faktury jako 1/2017/03, wpisują numer 1/2017/04. Staranność przy wpisywaniu numerów faktury jest szczególnie istotna, zwłaszcza gdy składają się one z kilkunastu cyfr, jak np. numery faktur za usługi telekomunikacyjne.
Z tego co wiem, to niektórzy wpisują tylko 3–4 ostatnie cyfry.
M.W.: To błąd, stąd biorą się rozbieżności, o których musimy powiadamiać podatnika VAT.
Jak skorygować wykryty błąd?
M.W.: To zależy od rodzaju nieprawidłowości i od tego, czy skutkuje ona różnicą w wysokości podatku do zapłaty. Czasem wystarczy przesłanie korekty JPK _VAT (gdy np. pomylony został NIP kontrahenta), czasem wystarczy sama tylko korekta deklaracji VAT (jeżeli błąd został popełniony jedynie w deklaracji, a nie wpływa na wysokość podatku), ale czasem potrzebna jest korekta zarówno deklaracji VAT, jak i pliku JPK_VAT (gdy błąd dotyczy wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku).
Czy temu, kto popełni błąd, grożą sankcje karne i odsetki za zwłokę?
M.W.: Wszystko zależy od rodzaju błędu, okoliczności jego popełnienia, a także od reakcji samego podatnika na otrzymane powiadomienie o nieprawidłowościach. Podatnik, który samodzielnie naprawi swój błąd, zanim urząd skarbowy rozpocznie czynności sprawdzające bądź kontrolę, nie musi obawiać się sankcji karnych ani podwyższonych odsetek za zwłokę (patrz infografika i ramka 1). Zalecamy zatem, żeby nie ignorować powiadomień o nieprawidłowościach, tylko jak najszybciej na nie reagować, choćby poprzez kontakt z urzędem skarbowym w celu wyjaśnienia rozbieżności. Jeśli ktoś samodzielnie poprawi błąd i prześle korektę JPK_VAT, bez składania korekty deklaracji VAT, to zalecamy, żeby również poinformował o tym urząd skarbowy.
Czy takie powiadomienie jest konieczne?
M.W.: Nie, ale z pewnością ułatwi komunikację pomiędzy podatnikiem a urzędem.
Ile danych jest już weryfikowanych za pomocą JPK_VAT?
Z.W.: Obecnie jest to w sumie około 3,5 miliarda rekordów. Co miesiąc mamy około 300–350 milionów rekordów. Szacujemy, że w przyszłym roku będziemy mieli ich co miesiąc miliard.
PODATNICY ZWOLNIENI Z PRZESYŁANIA JPK_VAT
Czy przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z VAT ze względu na obroty nieprzekraczające rocznie 200 tys. zł, również będą wysyłać JPK_VAT?
Z.W.: Nie. Nie będą go także wysyłać przedsiębiorcy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione z VAT (patrz ramka 2).
Nadal jednak, jak rozumiem, podatnicy zwolnieni z VAT ze względu na niski poziom sprzedaży będą musieli ewidencjonować swoje obroty, żeby wiedzieć, w którym momencie przekroczą one 200 tys. zł?
M.W.: Tak, w tym zakresie nic się nie zmieni?
Ale nie będą musieli prowadzić tej ewidencji w arkuszu kalkulacyjnym, który pozwala na wytworzenie pliku xml?
M.W.: Nie. Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT muszą jedynie pilnować wysokości swoich obrotów. Prowadzą uproszczoną ewidencję, żeby w razie czynności sprawdzających lub kontroli móc udowodnić, że nie przekroczyły one 200 tys. zł.
IM SZYBCIEJ, TYM KORZYSTNIEJ
Po raz pierwszy mikroprzedsiębiorcy prześlą JPK_VAT w lutym 2018 r. za styczeń. Jednak Ministerstwo Finansów zachęca, żeby zrobić to już teraz.
Z.W.: Tak, chcemy, żeby mikroprzedsiębiorcy sprawdzili, z czym wiąże się nowy obowiązek i wcześniej się do niego przygotowali. Zachętą może być to, że kto złoży JPK_VAT za październik, listopad lub grudzień 2017 r., ten otrzyma szybszy zwrot VAT, bo już w ciągu 25 dni. W listopadzie ruszamy też z akcją szkoleniową „Wtorki z JPK” (patrz ramka 3).
1. Jakie odsetki przy nieprawidłowościach JPK_VAT
Kto skoryguje deklarację VAT po otrzymaniu powiadomienia o błędzie wynikającym z danych przesłanych w JPK_VAT, może, lecz nie musi, stracić szanse na niższe odsetki (w wysokości połowy stawki podstawowej, która obecnie wynosi 8 proc.). Wszystko zależy od szybkości jego reakcji na powiadomienie oraz od tego, skąd je otrzymał.
Jeżeli powiadomienie wyśle urząd skarbowy, to podatnik skorzysta z niższych odsetek za zwłokę, pod warunkiem że urząd nie rozpoczął jeszcze czynności sprawdzających. Im szybciej zatem podatnik zareaguje, tym większą ma szansę na preferencję.
Jeżeli urząd rozpocznie już czynności sprawdzające (tryb przewidziany w art. 272–280 ordynacji podatkowej), to podatnik nie będzie miał już prawa do niższych odsetek za zwłokę. Wynika to wprost z art. 56a par. 3 pkt 2 ordynacji podatkowej.
Podatnik może też dostać zawiadomienie bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, które z kolei otrzymuje dane o wynikach analizy JPK z Centrum Analiz i Planowania Administracji Podatkowej przy Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Takie zawiadomienie nie jest efektem czynności sprawdzających, ponieważ ani Ministerstwo Finansów, ani wrocławskie centrum analityczne takich czynności nie prowadzą. Z reguły w zawiadomieniu tym jest podany pięciodniowy termin na skorygowanie deklaracji. Jeżeli podatnik w tym czasie nie zareaguje, wówczas do akcji przystępuje urząd skarbowy, który o nieprawidłowościach w plikach JPK jest powiadamiany równolegle z podatnikiem, Jeżeli urząd skarbowy stwierdzi, że podatnik nie zareagował na otrzymane zawiadomienie w wyznaczonym terminie (np. pięciu dni roboczych), a rozbieżności są istotne, wówczas wszczyna wobec podatnika czynności sprawdzające, co – jak już wspomnieliśmy – przekreśla prawo do niższych odsetek za zwłokę.
2. Kto nie składa JPK_VAT
Jednolitego pliku kontrolnego dla potrzeb VAT nie składają podatnicy:
● którzy sprzedają wyłącznie towary i świadczą usługi zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),
● u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł (zwolnienie podmiotowe – art. 113 ust. 1 lub 9),
● organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).
3. Daj się przeszkolić
Przez cały listopad, co wtorek urzędy skarbowe będą szkolić mikroprzedsiębiorców z tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT. Będzie się można przeszkolić w dowolnym urzędzie, nawet w tym, w którym przedsiębiorca nie rozlicza się na co dzień.
Ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK” organizują Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Szkolenia będą bezpłatne.
Przeprowadzą je eksperci KAS w każdy wtorek listopada (7.11, 14.11, 21.11, 28.11) we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce (z wyjątkiem urzędów wyspecjalizowanych).
Szczegółowe informacje, m.in. o godzinach i miejscach szkoleń, będą publikowane na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.
Dziennik Gazeta Prawna
4. JPK na żądanie
Od 1 lipca 2018 r., oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych plików JPK_VAT, organy podatkowe – w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – będą mogły wezwać mikroprzedsiębiorcę oraz małego i średniego przedsiębiorcę, który prowadzi księgowość w formie elektronicznej, do dostarczenia innych struktur JPK z informacjami na temat:
● faktur,
● ksiąg rachunkowych i podatkowych,
● wyciągów bankowych,
● obrotów magazynowych.
W takiej sytuacji podatnik będzie mieć nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK. Będzie można je przekazać np. na pendrivie, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) można będzie zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Pozwoli to na uniknięcie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie. Kto w nieuzasadniony sposób odmówi udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł.