Przepisy nie precyzują, w jakiej formie ma być prowadzona ewidencja VAT. Są podstawy do przyjęcia, że plik JPK_VAT może stanowić ewidencję dla potrzeb podatku od towarów i usług.
27 lutego minął termin przekazania do urzędów skarbowych informacji rozliczeniowych VAT w formie składanych comiesięcznie raportów JPK_VAT (JPK – jednolity plik kontrolny) przez małe i średnie przedsiębiorstwa. To kolejna grupa podatników objęta tym obowiązkiem.
Zgodnie z definicją zawartą w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej są to firmy, które w ostatnich dwóch latach zatrudniały średniorocznie powyżej 10 pracowników lub osiągnęły obroty przekraczające 2 mln euro lub ich suma bilansowa przekroczyła 2 mln euro. Obowiązek wysyłania plików JPK dalej nie obejmuje mikroprzedsiębiorców, w tym firm jednoosobowych (tzw. samozatrudnionych). W ich przypadku obowiązek taki powstanie dopiero 1 stycznia 2018 r.
Fiskus ma pełną informację
W takiej postaci, czyli w formie struktury jednolitego pliku kontrolnego, do urzędów skarbowych trafia pełna informacja dotycząca zaewidencjonowanej sprzedaży oraz ewidencja zakupów VAT.