Od kiedy należy stosować kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek?
● Dochody pracowników A i B przekroczyły w październiku tego roku pierwszy próg skali podatkowej. Pracownik A nie złożył płatnikowi oświadczenia o zamiarze wspólnego rozliczania się z małżonkiem ani też jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Pracownik B złożył oświadczenie, że zamierza rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Od którego miesiąca pracodawca jako płatnik powinien u obu pracowników zaprzestać pomniejszania zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą podatek? Czy w obu przypadkach od listopada?
Tak. Płatnik stosuje kwotę zmniejszającą podatek (46,33 zł miesięcznie) wyłącznie do tego miesiąca, w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (85 528 zł). Wynika to z art. 27 ust. 1b ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy: