Firmy chcą wiedzieć, czy mogą odliczać podatek z faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane jako podatnicy VA T. Ale dyrektor KIS odmawia interpretacji.
Takie działanie szefa Krajowej Informacji Skarbowej utrudnia dochodzenie praw przez podatników. Gdyby fiskus przedstawił jasne stanowisko w tej sprawie – nawet negatywne – przedsiębiorca mógłby iść do sądu. A tak musi najpierw wywalczyć o wydanie interpretacji.
Dotarliśmy do jednej z takich odmów. We wniosku o interpretację zainteresowany tłumaczył, że faktury dokumentują faktyczne transakcje, spełniają wszystkie wymogi formalne, a nabyte towary mają związek ze sprzedażą opodatkowaną. Podkreślał też, że nie zaistniały okoliczności, które świadczyłyby o tym, że transakcja stanowi nadużycie. Podatnik wskazał jednak, że wystawca faktury nie jest czynnym podatnikiem VAT. Chciał się więc upewnić, czy w takiej sytuacji może odliczać podatek.