Przedsiębiorcy, którzy zadeklarują posiadanie zakładu w kraju z niskim opodatkowaniem, mogą próbować w ten sposób unikać zapłaty podatku, i to nawet w obu państwach – wynika z kolejnego ostrzeżenia przed agresywną optymalizacją.
Zostało ono opublikowane w piątek na stronach Ministerstwa Finansów.
Tym razem szef Krajowej Administracji Skarbowej przestrzega polskich podatników przed schematem, który często jest opisywany we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej. Zaczyna się od tego, że polski przedsiębiorca (np. świadczący usługi doradcze) przystępuje do zagranicznej spółki osobowej, działającej podobnie jak nasze spółki komandytowe, jako wspólnik ponoszący ograniczoną odpowiedzialność (w Polsce byłby to komandytariusz odpowiadający tylko do wysokości sumy komandytowej).