Wraz z rokiem 2018 zmieniają się zasady dostarczania danych podatkowych do urzędu skarbowego. Mikroprzedsiębiorcy, podobnie jak duże podmioty oraz mali i średni przedsiębiorcy, będą zobligowani do przekazywania organom podatkowym ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018, natomiast od 1 lipca 2018 r. na żądanie urzędu, mikroprzedsiębiorca będzie musiał wysłać pozostałe pliki.
Dziennik Gazeta Prawna

Kogo obowiązuje Jednolity Plik Kontrolny?

JPK (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest plikiem zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów z kilku powodów, z których jeden z najważniejszych to konieczność uszczelnienia systemu podatkowego.

Obecnie JPK składa się z 7 struktur:

Wraz z rokiem 2018, również mikroprzedsiębiorcy są zobligowani do wysyłania pliku JPK_VAT do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.

Obowiązek wdrożenia pliku JPK przez mikroprzedsiębiorców

Przekazywanie ewidencji VAT w formacie elektronicznym za pomocą pliku JPK stało się obowiązkowe także dla mikroprzedsiębiorców. Poczynając od 1 stycznia 2018, przedsiębiorstwa są zobowiązane do przesyłania pliku JPK_VAT, natomiast od 1 lipca 2018 r. wchodzi obowiązek udostępniania pozostałych plików JPK w przypadku e-kontroli urzędu skarbowego. Warto także wiedzieć, że zgodnie z zasadą „prawo nie działa wstecz”, urząd skarbowy nie może żądać od mikroprzedsiębiorstwa przesłania struktur JPK za okres sprzed wejścia przepisów w życie.

JPK dla mikro firm – szybszy zwrot podatku

Ministerstwo Finansów obiecuje mikrofirmom szybszy zwrot podatku VAT, jeżeli zdecydują się już teraz zacząć przesyłać raport JPK_VAT. O tym, w jaki sposób wygenerować taki raport i co zrobić krok po kroku by móc szybciej odzyskać nadpłacony podatek, można dowiedzieć się ze strony www.sage.com.pl/lp/zwrot-vat. Można tam znaleźć także bezpłatne porady i informacje o narzędziach niezbędnych do generowania, sprawdzania poprawności i wysyłania plików JPK.

Na stronie można znaleźć wiele pożytecznych informacji na temat tego, czym jest Jednolity Plik Kontrolny, co spowodowało, że wprowadzono digitalizację obowiązków podatkowych oraz jak prawidłowo rozliczać plik JPK.

Co ważne, Jednolity Plik Kontrolny nie może zawierać żadnych błędów. Jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek nieścisłości, wówczas na firmę może zostać nałożona sankcja finansowa zgodna z podejrzeniem o oszustwo podatkowe. Jeśli chcemy działać zgodnie z prawem oraz uniknąć przypadkowych błędów, powinniśmy wyposażyć firmę w sprawdzone programy, które przed wysłaniem pliku JPK dokładnie przeanalizują zebrane dane oraz poinformują o uchybieniach.

Wszystko wskazuje na to, że wszelkie informacje na temat działalności finansowej firmy będą przekazywane wyłącznie drogą elektroniczną, natomiast papierowe deklaracje i faktury będą powoli odchodzić do lamusa. Digitalizacja obowiązków podatkowych powinna zatem ograniczyć przestępczość gospodarczą, ułatwić funkcjonowanie organów podatkowych, zmniejszyć lukę podatkową VAT oraz koszty poboru podatków.