Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje w sprawie obowiązku ujawniania schematów podatkowych.Objęci byliby nim nie tylko doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni. Dotyczyłby on także pracowników banków i innych instytucji doradzających klientom. Wszyscy oni (zwani przez MF promotorami) musieliby informować o planowanych działaniach, których głównym celem jest zmniejszenie podatku lub podstawy opodatkowania.
Jeśli promotorzy nie wywiązaliby się z tego obowiązku, to przechodziłby on na kolejne podmioty. Ich lista ma być długa.
Ministerstwo Finansów rozważa wpisanie na nią: biegłych rewidentów, notariuszy, osoby świadczące usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowych, dyrektorów inwestycyjnych, banki i inne instytucje finansowe oraz ich pracowników, doradców inwestycyjnych, specjalistów od zarządzania aktywami, instrumentami pochodnymi.
Dzięki temu fiskus chce szybciej wiedzieć o schematach stosowanych przez podatników. Obecnie, odpowiadając na wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych bądź opinii zabezpieczających przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, nie dowiaduje się o nich zbyt wiele. Podatnicy mogą bowiem o nie występować, lecz nie muszą, a jeśli pytają, to o wycinek całego schematu, nie wskazując jego prawdziwego celu.
W praktyce fiskus dowiaduje się o optymalizacjach dopiero w trakcie kontroli i postępowań podatkowych, czyli z opóźnieniem. A chciałby mieć te informacje szybciej, m.in. po to, by, jak tłumaczy MF, wydawać ostrzeżenia o agresywnych schematach optymalizacyjnych. – Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów – wyjaśnił wiceminister Gruza. W piśmie przewodnim do nich sformułował 22 pytania dotyczące kształtu nowych rozwiązań.
Konsultacje idą w parze z rozmowami prowadzonymi z przedstawicielami zawodów regulowanych. Niektórzy z nich zdążyli się już odnieść do projektu MF. – Nie mamy nic przeciwko przekazywaniu fiskusowi schematów optymalizacyjnych, ale nie może to być traktowane jako element badania sprawozdania finansowego. To zupełnie inna usługa, za którą powinno być odrębne wynagrodzenie – mówił w wywiadzie dla DGP Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (DGP nr 200/2017 – „Rewidenci są gotowi ujawniać agresywne optymalizacje”).
Opinie dotyczące pomysłu raportowania o schematach może przesyłać do MF e-mailem lub tradycyjną pocztą do 15 listopada.