Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje w sprawie obowiązku ujawniania schematów podatkowych.Objęci byliby nim nie tylko doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni. Dotyczyłby on także pracowników banków i innych instytucji doradzających klientom. Wszyscy oni (zwani przez MF promotorami) musieliby informować o planowanych działaniach, których głównym celem jest zmniejszenie podatku lub podstawy opodatkowania.