Podatnik zapłaci pięciokrotnie wyższą stawkę ryczałtu, pod warunkiem że decyzja nakładająca drakońską daninę zostanie mu doręczona w ciągu 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Tak rozstrzygnął wczoraj w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FPS 4/17).
Z sankcyjną stawką musi liczyć się ryczałtowiec, który nie prowadzi ewidencji, prowadzi ją niezgodnie z warunkami albo zaniża przychód. Wtedy fiskus ma prawo określić wartość nieujętego przychodu i zastosować pieciokrotnie wyższą stawkę ryczałtu (nie większą niż 75 proc. przychodu). Tak wynika z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.).