Sprzedaż olejów – rzepakowego, słonecznikowego – np. do hurtowni nie jest objęta monitoringiem przewozu, jeżeli są one przewożone w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 l – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP.
Chodzi o rozporządzenie ministra finansów z 13 czerwca br. w sprawie towarów, które objęte są systemem monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. poz. 1178). Weszło ono w życie 22 września br., ale część przedsiębiorców ma z nim nadal problem.
Rozporządzenie rozszerzyło listę towarów objętych obowiązkowym monitoringiem przewozu drogowego m.in. na olej rzepakowy i słonecznikowy (oleje i tłuszcze o kodach PKWiU 10.41.21 do 10.41.60 i o pozycjach Nomenklatury Scalonej CN od 1507 do 1516 i 1517, wyłączając margarynę oraz margarynę płynną). Chodzi jednak tylko o przewóz towarów o masie brutto powyżej 500 kg lub objętości 500 l.
Rozporządzenie przewiduje również wyłączenie z obowiązku monitoringu – dotyczy ono towarów w opakowaniach jednostkowych mniejszych niż 26 l lub 26 kg.
Niektórzy producenci do dziś mają jednak wątpliwości, czy przewóz olejów do hurtowni nawet w małych, nieprzekraczających 26 l lub 26 kg opakowaniach, jest objęty zwolnieniem z monitoringu.
– Powstało zamieszanie, rynek nie do końca wie, co ma robić, a pomyłka może być bardzo kosztowna, bo kary są wysokie – mówi Daniel Skuza, konsultant w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Jego zdaniem z dosłownego brzmienia przepisów wynika, że przewóz nawet 1000 l oleju w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 26 l lub 26 kg nie będzie podlegał monitorowaniu, niezależnie od tego, do jakiego podmiotu olej lub tłuszcz jest dostarczany.
Podobnego zdania jest Szymon Parulski, doradca podatkowy i wspólnik w kancelarii Parulski i Wspólnicy. Uważa, że wszystkie oleje, które są w opakowaniach jednostkowych o pojemności nie większej niż 26 l lub wadze 26 kg, są wyłączone z systemu monitorowania, niezależnie od tego, czy są przemieszczane od producenta do hurtownika czy od hurtownika do detalisty.
Wskazuje, że celem rozporządzenia było m.in. to, aby nie nakładać obowiązków kontrolnych na produkty, które już na etapie produkcji lub rozlewu zostały przygotowane do sprzedaży konsumentom.
Szymon Parulski zwraca też uwagę, że sama ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r. poz. 708) przewiduje analogiczne wyłączenie w odniesieniu do innych kategorii towarów (np. olejów smarowych czy alkoholu skażonego).
Ostatecznie brak obowiązku zgłoszenia do monitoringu towarów przewożonych w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 26 kg albo 26 l, potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.