Przedsiębiorca, który sprzedaje i wynajmuje nieruchomości w Albanii, rozliczy się z podatku w Polsce. Ale nie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – wyjaśnił dyrektor KIS.Chodziło o mężczyznę, który zamieszkał w Polsce i tu planował założyć działalność gospodarczą. Zarazem jednak miał w Albanii konto bankowe i wynajmował tam mieszkanie. Z najmu rozliczał się w Polsce, płacąc 8,5-proc. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Firma, którą planował założyć w naszym kraju, miała zajmować się pośrednictwem w sprzedaży i wynajmie albańskich mieszkań.
Mężczyzna sądził, że skoro pozostanie rezydentem naszego kraju i nie będzie miał w Albanii zakładu w rozumieniu art. 5 polsko-albańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to nadal będzie się rozliczał z podatku w Polsce. Sądził przy tym, że nadal będzie płacić ryczał i to według stawki 3 proc., czyli właściwej dla działalności usługowej w zakresie handlu (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z nim tylko w części. Potwierdził, że konto w albańskim banku to zbyt mało, aby uznać, że podatnik ma za granicą zakład i że tam powinien rozliczać się z podatku.
Nie oznacza to jednak, że mężczyzna zapłaci w Polsce 3-proc. ryczałt od uzyskanego przychodu – stwierdził dyrektor KIS. Przypomniał, że w załączniku nr 2 do ustawy o tym podatku są wymienione usługi, których świadczenie wyklucza z możliwości korzystania z ryczałtu. Są wśród nich m.in. usługi związane z obsługą rynku nieruchomości oraz usługi prawne (poz. 29 i 30).
Interpretacja oznacza, że od dochodów działalności gospodarczej mężczyzna będzie musiał płacić PIT na zasadach ogólnych (18 i 32 proc.) albo według stawki liniowej (19 proc.).
Interpretacja dyrektora KIS z 11 września 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.184.2017.2.MR