Nie musi martwić się o PIT ten, kto zapożyczył się w spółce kapitałowej, przekształconej potem w osobową, jeśli następnie jego zobowiązanie wobec spółki wyrównało się z przypadającym mu udziałem w majątku likwidacyjnym – orzekł WSA w Warszawie.
Podobnie WSA w Warszawie stwierdził 27 lipca 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 2499/16).
Sprawa dotyczyła wspólniczki, która rozważała przekształcenie spółki kapitałowej (z o.o.) w osobową (komandytową), a następnie jej likwidację. W skład majątku likwidacyjnego miały wejść gotówka oraz wierzytelności wobec różnych podmiotów, w tym także wobec wspólniczki. Chodziło o pożyczkę udzieloną jej przez spółkę z o.o.
Po przekształceniu wierzytelność z tego tytułu miała przejść na spółkę osobową, a po jej likwidacji – na podatniczkę. Była wspólniczka nie musiałaby więc spłacać długu sama sobie.
Kobieta uważała, że otrzymanie gotówki i wierzytelności wobec samej siebie nie spowoduje powstania u niej przychodu. Wskazywała, że w świetle ustawy o PIT do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólników spółki niebędącej osobą prawną z tytułu jej likwidacji (art. 14 ust. 3 pkt 10). W ten sam sposób traktowane są wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę osobową pożyczki (art. 14 ust. 8 ustawy o PIT).
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważył jednak, że art. 14 ust. 8, na który powołuje się podatniczka, mówi o pożyczkach udzielonych przez spółki osobowe. W tym wypadku natomiast pożyczki udzieliła spółka kapitałowa, która dopiero potem została przekształcona. W konsekwencji nie będzie się tu stosować wyłączenia z PIT – stwierdził dyrektor.
Nie zgodził się z tym WSA w Warszawie. Orzekł, że mimo iż przed likwidacją doszło do przekształcenia, a pożyczki udzieliła spółka kapitałowa, to i tak przychód nie powstanie. Sędzia Katarzyna Owsiak dodała, że jest już kilka podobnych wyroków.
Zwróciła też uwagę na to, że nie jest obowiązkiem organów podatkowych ani sądów uzupełnianie luk w prawie. Tymczasem w tej sprawie organ próbował stworzyć sytuację, której w przepisach nie przewidziano. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 13 września 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2975/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia