Nie musi martwić się o PIT ten, kto zapożyczył się w spółce kapitałowej, przekształconej potem w osobową, jeśli następnie jego zobowiązanie wobec spółki wyrównało się z przypadającym mu udziałem w majątku likwidacyjnym – orzekł WSA w Warszawie.
Podobnie WSA w Warszawie stwierdził 27 lipca 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 2499/16).
Sprawa dotyczyła wspólniczki, która rozważała przekształcenie spółki kapitałowej (z o.o.) w osobową (komandytową), a następnie jej likwidację. W skład majątku likwidacyjnego miały wejść gotówka oraz wierzytelności wobec różnych podmiotów, w tym także wobec wspólniczki. Chodziło o pożyczkę udzieloną jej przez spółkę z o.o.