Do końca lipca tego roku urzędnicy 222 razy zażądali przekazania faktur w formacie jednolitego pliku kontrolnego . Rośnie też liczba przesyłanych w ten sposób ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych i danych o stanie magazynów
ROZLICZENIA
Na razie obowiązkowo przekazują je na żądanie fiskusa tylko duże firmy – inne robią to dobrowolnie.
Dane udostępniła DGP Krajowa Administracja Skarbowa.
Nie dotyczą one JPK_VAT, ponieważ ten przesyłają obligatoryjnie co miesiąc duże, średnie i małe firmy (mikrofirmy zaczną to robić od roku 2018).
Najczęściej urzędnicy występują o pozostałe JPK podczas czynności sprawdzających, a więc zanim jeszcze rozpoczną postępowanie podatkowe lub kontrolę.
– W praktyce fiskus żąda od największych firm tylko czterech struktur JPK, bo takie podmioty nie prowadzą przecież podatkowej księgi przychodów i rozchodów ani ewidencji przychodów – wyjaśnia Ernest Frankowski, partner w Deloitte.
Królują faktury
Najczęściej (nie licząc obowiązkowego JPK_VAT) fiskus otrzymuje elektronicznie dane dotyczące faktur. Z danych MF wynika, że do sierpnia br. przedsiębiorcy przesłali w ten sposób przekazali 4323 struktur JPK_FA.
Urzędnicy zażądali ich 222 razy, przy czym otrzymali 193 struktury. W pozostałych ponad 4 tys. przypadków podatnicy przesłali JPK_FA dobrowolnie.
Najczęściej fiskus występował o te dane podczas czynności sprawdzających (148 razy). 73 razy zażądał ich przy okazji prowadzonej kontroli, a tylko raz przy postępowaniu podatkowym.
Ernest Frankowski przewiduje, że wykorzystanie JPK_FA będzie rosło, szczególnie w przyszłym roku. – Fiskus jest coraz bardziej aktywny w zwalczaniu nadużyć VAT. Informacje dotyczące faktur mogą być dla niego bezcenne, np. przy śledzeniu całego łańcucha dostaw – tłumaczy ekspert.
Księgi rachunkowe
Trzecią strukturą, która najczęściej wpływa do fiskusa, jest ta dotycząca ksiąg rachunkowych, czyli JPK_KR. Resort finansów poinformował DGP, że przedsiębiorcy dobrowolnie przekazali ją 2576 razy.
Natomiast sami urzędnicy zażądali jej 31 razy. W 7 przypadkach jej nie otrzymali.
– Mając na uwadze to, że rok podatkowy zdecydowanej większości przedsiębiorców pokrywa się z rokiem kalendarzowym, należy oczekiwać wzmożenia kontroli z wykorzystaniem struktury JPK_KR dopiero w odniesieniu do danych za 2017 r. – prognozuje Ernest Frankowski.
Wyciągi bankowe
Tylko 13 razy urzędnicy zażądali od największych firm (w praktyce od ich banków) danych z wyciągów bankowych (JPK_WB). Odpowiedź otrzymali tylko czterokrotnie.
Niezależnie od tego dostali, na zasadzie dobrowolności, 2937 takich plików.
Fiskus może żądać JPK_WB od lipca 2016 r. Wycofał się natomiast z planu, aby banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązkowo, codziennie przekazywały dobowe wyciągi bankowe w tym formacie (informowaliśmy o tym w DGP, nr 170/2017). Instytucje finansowe i tak będą przekazywać żądane informacje w ramach innego projektu, tzw. STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej).
Najrzadziej magazyny
Najmniej wykorzystywaną strukturą jest JPK_MAG, czyli informacje o stanie magazynów. Z danych MF wynika, że dobrowolnie przedsiębiorcy przesłali 62 takie pliki. Fiskus zażądał ich 11 razy, przy czym otrzymał JPK_MAG tylko raz (w trakcie postępowania podatkowego).
To, że struktura jest wykorzystywana rzadko, ma swoje uzasadnienie. Ernest Frankowski przypomina, że urzędnicy mogą jej żądać tylko od firm, które prowadzą własne magazyny. – To znacząco ogranicza krąg zainteresowanych – podkreśla ekspert Deloitte. ⒸⓅ

Siedem struktur JPK
Obowiązkowa już dziś
JPK_VAT, przesyłana co miesiąc przez największe, średnie i małe firmy. Mikrofirmy będą to robić od 1 stycznia 2018 r.
Struktury, których fiskus może żądać obecnie od największych firm (od wszystkich pozostałych będzie mógł od lipca 2018 r.):
JPK _FA – faktury,
JPK_KR – księgi rachunkowe,
JPK_WB – wyciągi bankowe,
JPK_MAG – dane o stanie magazynów.
Są też dwie struktury, których fiskus będzie mógł żądać po 1 lipca 2018 r. (największe firmy ich nie prowadzą):
JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
JPK_EWP – ewidencja przychodów.
Nowa struktura – JPK_paragony, Ministerstwo Finansów kończy prace nad nią.
ⒸⓅ