Były wspólnik spółki osobowej, który sprzeda lub wniesie aportem otrzymane od niej wierzytelności, odliczy ich wartość w całości, a nie tylko w części odpowiadającej swojemu udziałowi w zysku – wynika z wyroku NSA.
Spór w tej sprawie toczyli małżonkowie będący wspólnikami spółki komandytowej. We wniosku o interpretację poinformowali, że wkrótce wystąpią ze spółki lub zostanie ona zlikwidowana.
W ramach wystąpienia bądź likwidacji mieli otrzymać wynagrodzenie w naturze. Byłyby nim jej wierzytelności pożyczkowe i handlowe.