Urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej, którzy ciągle jeszcze nie mają legitymacji służbowych, wreszcie je dostaną. Ministerstwo Finansów zamówi je z „wolnej ręki” – wynika z opublikowanego projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów.
O problemie z legitymacjami pisaliśmy w DGP nr 144/2017. Część funkcjonariuszy KAS wciąż bowiem nie doczekała się własnej legitymacji służbowej. Trudności dotyczą zarówno osób zatrudnionych po marcu br., kiedy powstała KAS, jak i zatrudnionych wcześniej, które do tej pory nie musiały posługiwać się takim dokumentem.
Początkowo wydawało się, że problem będzie dotyczyć nawet tych osób, które dysponowały starymi legitymacjami służbowymi. Nie było bowiem jasne, czy ważność ich dokumentów nie wygasła po wejściu w życie reformy. W komunikacie z 17 marca 2017 r. resort finansów wyjaśnił jednak, że stare dokumenty zachowają ważność jeszcze przez trzy lata, zgodnie z art. 185 przepisów wprowadzających ustawę o KAS (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.).
Pozostał jednak problem z pozostałymi osobami. Listę dokumentów, których wytwarzanie i dystrybucja nie podlegają przepisom o zamówieniach publicznych, określa rozporządzenie Rady Ministrów z 20 lipca 2016 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1089). W jego par. 2 pkt 22 mowa jest m.in. o legitymacjach służbowych inspektorów kontroli skarbowej, funkcjonariuszy celnych oraz pracowników wywiadu skarbowego. Wszystkie te służby przestały jednak istnieć wraz z powstaniem KAS, a znowelizowane w ubiegłym roku rozporządzenie tego nie uwzględniło. Przeoczenie to naprawi dopiero planowana nowelizacja.
Nie czekając na nią, Ministerstwo Finansów sukcesywnie wymieniało legitymacje, ogłaszając zakupy na kwoty poniżej równowartości 30 tys. euro, by uniknąć trybu przetargowego (zgodnie z art. 4 par. 8 prawa o zamówieniach publicznych, t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). Teraz, gdy znowelizowane rozporządzenie wejdzie w życie, nie będzie już musiało stosować takich wybiegów.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa – w uzgodnieniach międzyresortowych