Od maja 2015 r. do 24 sierpnia 2017 r. celnicy przeprowadzili 850 kontroli paliwa w baku pojazdów samochodowych. W 171 przypadkach wykryto olej opałowy – poinformowało biuro prasowe Krajowej Administracji Skarbowej w odpowiedzi na pytanie DGP.
Zadaliśmy je w związku z pracami Ministerstwa Finansów nad projektem nowelizacji niektórych ustaw w celu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości skarbowej (szerzej o projekcie pisaliśmy w DGP nr 170/2017 „Strażnik ukarze za niewydany paragon”).
Jednym z pomysłów rozważanych przez MF jest odbieranie licencji firmom transportowym, które „notorycznie” wykorzystują nielegalne paliwo. Aby oszacować skalę problemu, spytaliśmy, ile razy w ostatnim czasie urzędnicy fiskusa przyłapali na tym nieuczciwych podatników.
W odpowiedzi biuro prasowe KAS przekazało dane za ponad dwa lata tj. od 8 maja 2015 r. (wtedy, to zarejestrowano pierwszą kontrolę w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Ryzykiem w Służbie Celnej i Celno-Skarbowej – ZISAR) do 24 sierpnia 2017 r.
Reklama
W tym okresie celnicy przeprowadzili 850 kontroli paliwa w zbiorniku „pojazdu lub innego środku przewozowego”. 171 razy (to prawie 20 proc.) wykryli lekki olej opałowy albo barwiony lub znakowany olej napędowy przeznaczony do celów opałowych. W 84 przypadkach takie oleje były wykryte w samochodach ciężarowych i dostawczych oraz zbiornikach podłączonych do dystrybutora paliw.
Te ostatnie ujawnienia miały miejsce na terenie firm posiadających tabor transportowy (często świadczących usługi transportowe).
Skutki kontroli paliwa przez celników w okresie od 8 maja 2015 r. do 24 sierpnia 2017 r.
Liczba kontroli Liczba kontroli, podczas których ujawniło nieprawidłowości Liczba nieprawidłowości wykrytych w zbiornikach na paliwa o pojemności 100 i więcej litrów
850 171 84
Czym jest system ZISAR
System informatyczny ZISAR wprowadzono w ramach programu „e-Cło”. W założeniu ma on zwiększyć efektywność kontroli przeprowadzanych przez Służbę Celną (obecnie Celno-Skarbową).
System wykorzystuje mechanizmy analizy ryzyka, czyli pomaga ocenić celnikom, których podatników powinni kontrolować.