Operacja jest procedurą leczniczą, a nie zabiegiem rehabilitacyjnym, dlatego wydatku na nią nie można odliczyć od dochodu – orzekł wczoraj WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła kobiety, która w 2011 r. doznała urazu stawu kolanowego. Pierwsza operacja nic nie pomogła, przeciwnie – stała się przyczyną kolejnych problemów, bo pojawiły się zrosty. W związku z tym konieczne były następne operacje, polegające na usunięciu zrostów. W sumie było ich aż 10.
Kobieta płaciła za nie z własnej kieszeni. Chciała odliczyć te wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Uważała, że ma do tego prawo, ponieważ jest osobą niepełnosprawną, a zabiegi należy uznać za rehabilitację.
Powołała się m.in. na uzasadnienie wyroku NSA z 17 marca 2011 r. (sygn. akt II FSK 1927/09), który dotyczył zabiegu chirurgicznego. NSA orzekł wtedy, że jeżeli zabieg chirurgiczny stanowi niezbędny i konieczny element, zmierzający do przywrócenia ograniczonych funkcji, zmniejszenia następstw nieodwracalnych zmian lub wyrównania ich w takim stopniu, aby poszkodowanemu przywrócić społecznie przydatną sprawność, to stanowi on część rehabilitacji. NSA dodał, że ocena, jakie zabiegi wchodzą w zakres zabiegów rehabilitacyjnych lub leczniczo-rehabilitacyjnych, wykracza poza kompetencje organów podatkowych i należy do lekarza specjalisty.
W tej sprawie dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że co prawda celem zabiegów polegających na usuwaniu zrostów była rehabilitacja, ale nie był to zabieg rehabilitacyjny w rozumieniu art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT. W związku z tym fiskus odmówił podatniczce prawa do odliczenia wydatków na zabiegi.
Tego samego zdania był WSA w Warszawie. Sędzia Marta Waksmundzka-Karasińska wyjaśniła, że rozstrzygające znaczenie ma w tej sprawie art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT. Zgodnie z nim, za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.
Sąd nie miał wątpliwości, że zabieg operacyjny jest procedurą leczniczą, a nie zabiegiem rehabilitacyjnym. Dodał, że podobnie orzekł NSA w wyrokach z 20 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FSK 1395/10 oraz II FSK 1417/10).
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 5 września 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2691/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia