Orkiestra, która organizuje niebiletowane występy publiczne, nie musi stosować niekorzystnego dla niej prewspółczynnika – orzekł WSA w Warszawie.
Spór powstał w związku z nowelizacją ustawy o VAT, która od 2016 r. wprowadziła obowiązek stosowania prewspółczynnika. Ograniczyło to możliwość odliczenia podatku naliczonego, gdy zakupy służą działalności mieszanej, a więc zarówno gospodarczej (opodatkowanej bądź zwolnionej z VAT), jak i innej niż gospodarcza.
W świetle rozporządzenia ministra finansów z 17 grudnia 2015 r. (Dz.U. poz. 2193) obowiązek wyliczania prewspółczynnika mają także samorządowe i państwowe instytucje kultury. Powstało więc pytanie, czy organizując np. bezpłatne widowiska, instytucje te świadczą działalność inną niż gospodarcza i w związku z tym odliczą mniej VAT.
Przed 2016 r. nie było z tym problemu. Czynności nieopodatkowane nie wpływały bowiem na zakres prawa do odliczenia podatku. Pod uwagę brano bowiem tylko czynności opodatkowane oraz działalność zwolnioną z VAT.
Reklama
Wątpliwości po wejściu w życie prewspółczynnika nabrała orkiestra symfoniczna, która oprócz odpłatnego koncertowania i sprzedaży płyt organizowała także niebiletowane występy plenerowe.
Uważała, że mimo organizacji takich darmowych występów, nie świadczy działalności innej niż gospodarcza i w związku z tym nie musi stosować prewspółczynnika.
Innego zdania był jednak dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Stwierdził, że występy niebiletowane, finansowane ze środków budżetowych (dotacji), są odrębną działalnością wyłączoną z opodatkowania. W związku z tym orkiestra musi stosować prewspółczynnik, a prawo do odliczenia VAT będzie jej przysługiwało tylko w takim zakresie, w jakim zakupy służą do wykonywania czynności opodatkowanych – uznał dyrektor izby.
Interpretację tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Stwierdził, że nieodpłatne koncerty, nawet jeśli nie przynoszą zysków, są prowadzone w ramach działalności gospodarczej. Działalność nieodpłatna może bowiem być traktowana jako działalność towarzysząca gospodarczej. Sąd zwrócił uwagę na to, że orkiestra podejmuje te przedsięwzięcia w celach promocyjnych i marketingowych.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 30 sierpnia 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2574/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia