Poszkodowani przez nawałnice i wichury będą mieli pół roku, a nie miesiąc na złożenie zeznania podatkowego – wynika z projektu rozporządzenia. Chodzi o osoby, co do których minister finansów zarządził zaniechanie poboru podatku od darowizn zgodnie z rozporządzaniem 23 sierpnia 2017 r. (Dz.U. poz. 1574).Zgodnie z przepisami poszkodowani przez żywioły, a także małżonkowie, zstępni (np. dzieci, wnuki) i wstępni (np. rodzice, dziadkowie) osób, które zginęły w wyniku nawałnic, nie muszą płacić podatku od otrzymanych w darowiźnie rzeczy i praw majątkowych, nawet jeżeli ich wartość przekroczy kwoty określone w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Fiskus nie pobierze podatku od darowizn od wsparcia uzyskanego w okresie 2 lat, począwszy od 12 sierpnia 2017 r.
Opublikowany projekt przewiduje również, że osoby te będą miały więcej czasu na dopełnienie niezbędnych formalności. Zakłada on bowiem wydłużenie terminu na składania zeznań o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych z miesiąca do pół roku, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Co do zasady jest to dzień otrzymania wsparcia. Obowiązek składania zeznań wynika z art. 17a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Preferencje te dotyczą jednak tylko tych poszkodowanych, którzy mieszkają na terenach określonych w rozporządzeniu z 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 1547).
Etap legislacyjny: Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu złożenia zeznania podatkowego niektórym podatnikom podatku od spadków i darowizn – w konsultacjach