Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu złożenia zeznania podatkowego niektórym podatnikom podatku od spadków i darowizn. Jest to dopełnienie do rozporządzenia, na mocy którego urzędnicy nie będą pobierać tej daniny od poszkodowanych w nawałnicach.

„Dzięki tym rozwiązaniom, osoby najbardziej dotknięte skutkami żywiołu, nie będą zobligowane do zapłaty podatku od spadków i darowizn i zyskają więcej czasu na dopełnienie formalności, związanych ze składaniem zeznań dotyczących otrzymywanych darowizn” – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Zgodnie z jego treścią, podatnicy będą mieli więcej czasu na złożenie zeznania o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych. Termin ten zostanie wydłużony z 1 miesiąca do 6 miesięcy, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli co do zasady od dnia otrzymania rzeczy (w tym pieniędzy) lub praw majątkowych. „Uwzględniając nadzwyczajne okoliczności w jakich znaleźli się poszkodowani, termin 6 miesięcy wydaje się wystarczający” – czytamy w dokumencie.

Darowizny bez podatku

Preferencyjna stawka podatku od towarów i usług w przypadku dostaw materiałów budowlanych nie jest jedyną zmianą, mającą wesprzeć poszkodowanych w nawałnicach. W efekcie rozporządzenia z 17 sierpnia 2017 roku, podatnicy, którzy ucierpieli podczas wichur, nie zapłacą podatku od otrzymanych darowizn. Fiskus nie pobierze podatku od darowizn otrzymanych w okresie 24 miesięcy, począwszy od 12 sierpnia 2017 r.

Mniejszy VAT dla poszkodowanych

Zaniechanie poboru podatku od darowizn i wydłużenie terminu na dopełnienie formalności w związku z otrzymaniem pomocy to niejedyna zmiana. Rząd obniżył bowiem
stawki podatku VAT do wysokości 0 proc. dla nieodpłatnych dostaw materiałów budowlanych na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnic. Podmioty chcące zastosować zerową stawkę VAT będą musiały zawrzeć pisemną umowę darowizny ze sprzedawcą. Resort finansów szacuje, że na tych zmianach zyskać może nawet 25 tys. podatników.

Podstawa prawna: Projekt z dnia 30 sierpnia 2017 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przedłużenia terminu złożenia zeznania podatkowego niektórym podatnikom podatku od spadków i darowizn