Z pytaniem wystąpiła spółka z branży informatycznej. Tłumaczyła, że ponieważ jej pracownicy, przesiadują w firmie wiele godzin przed monitorami, są szczególnie narażeni na schorzenia związane z układem krążenia i wadami postawy, na pogorszenie wzroku i wysoki poziom stresu związany z pracą pod presją czasu. Wszystko to ma wpływ na ich zdrowie fizyczne i psychiczne, a to z kolei przekłada się na spadek ich produktywności.

Wdrożyła więc u siebie wiele inicjatyw prozdrowotnych. Jedną z nich było zamontowanie w siedzibie sauny. Pracownicy mogą z niej korzystać w każdej chwili, zwłaszcza w przypadku spadku wydajności pracy.

Spółka wyjaśniła też, że nie monitoruje tego, którzy pracownicy korzystają z sauny oraz jak często i długo to robią. Są oni, bowiem rozliczani z efektów pracy. Chciała się upewnić, że w tym przypadku nie powstaje przychód ze stosunku pracy do opodatkowania.

Argumentując swoje stanowisko powołała się na wytyczne Trybunału Konstytucyjnego zawarte w wyroku z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13). Wynika z nich, że opodatkowane są tylko te nieodpłatne świadczenia, które zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), leżą w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść (w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku), a korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnej osobie.

Spółka tłumaczyła, że wprawdzie zatrudnieni korzystają z sauny w pełni dobrowolne, to jednak nie zachodzą pozostałe przesłanki. Świadczenie jest spełnione w interesie obu stron również pracodawcy. Pracownik utrzymujący dobrą kondycję fizyczną oraz psychiczną jest bowiem bardziej wydajny, pracuje szybciej, popełnia mniej błędów (albo w ogóle ich nie popełnia), jest potencjalnie mniej konfliktowy, ma lepszy kontakt z zespołem. Co jednak najważniejsze, nie ma możliwości przypisania konkretnym pracownikom przysporzenia majątkowego o indywidualnie określonej wartości. W tym przypadku nie można więc mówić o nieodpłatnym świadczeniu opodatkowanym PIT.

Dyrektor KIS to potwierdził, rezygnując z uzasadnienia. Wcześniej w interpretacji z 4 sierpnia 2017 r. (nr 0114-KDIP3-1.4011.208.2017.1.AM) potwierdził też, że sam pracodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na urządzenie i wyposażenie sauny.

Interpretacja dyrektora KIS z 18 sierpnia 2017 r. nr 0111-KDIB2-3.4011.103.2017.1.AB