2017 rok przyniósł rewolucję w zakresie podatku od towarów i usług. Dzięki dużej noweli VAT urzędnicy mogą prześwietlić każdy działający na rynku podmiot, a w ostateczności – wykreślić go z rejestru podatników VAT. Na mocy nowelizacji, fiskus wykreślił już ponad 22 tysiące podmiotów.

Dlaczego nie powiadamia się podatnika o wykreśleniu z rejestru wraz z uzasadnieniem decyzji – pyta posłanka Mirosława Nykiel. W odpowiedzi na interpelację Ministerstwo Finansów przypomina kiedy urzędnik może wykreślić podmiot gospodarczy z rejestru podatników VAT bez konieczności informowania o tym przedsiębiorcy.

Ustawodawca zaostrzając przepisy dotyczące rejestracji i wykreślania z listy podatników podatku od towarów i usług zwrócił uwagę na działalność nierzetelnych przedsiębiorców będących podatnikami VAT. W obliczu kontroli skarbowej na jaw wychodzą bowiem działania niezwiązane z przedmiotem działalności gospodarczej tych podmiotów. Jak podkreślono, chodzi o tych przedsiębiorców, których działania nakierowane są na wystawianie „pustych” faktur i wyłudzanie podatku.

Rejestracja podatników VAT na nowych zasadach. Jak jej dokonać? >>>

Reklama

Resort finansów wymienia przesłanki, będące podstawą do wykreślenia podatnika z rejestru VAT. „Podatnik nie istnieje”, „podatnik podał nieprawidłowe dane przy rejestracji”, „urząd nie mógł skontaktować się z firmą, pomimo udokumentowanych starań” - w tych przypadkach wykreślenie podatnika z rejestru rzeczywiście nie wymaga zawiadamiania go o tym. O takich przesłankach informuje także ustawa o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 96 znowelizowanej ustawy, naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT nie powiadamiając go o tym - pod warunkiem zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności.

Jeśli przedsiębiorca czasowo zawiesił prowadzeniu działalności (bez względu na przyczynę) lub posługiwał się pustymi fakturami, fiskus może wówczas wykreślić takiego podatnika z rejestru VAT, jednak musi powiadomić go o tym fakcie. Przesłanką do wykreślenia podmiotu z rejestru podatników VAT jest także samo podejrzenie, iż kontrahent może być oszustem – czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów.

Ustawa o VAT przewiduje wyjątki, dzięki którym podmiot nie zostanie wykreślony z listy podatników VAT nawet jeśli zaistnieją ku temu przesłanki. O tym przeczytasz tutaj>>>

Podstawa prawna: Odpowiedź (DPP1.054.8.2017) Ministerstwa Finansów na interpelację nr 13183
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług