Zwroty VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej będą realizowane w terminie nawet do 15 dni.

W związku ze zmianą ustawy o podatku VAT od 1 stycznia 2017 r. usługi budowlane zostały objęte tzw. odwrotnym obciążeniem - teraz to nabywca usługi nalicza VAT od transakcji.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców świadczących usługi budowlane zwroty maja być realizowane przez organy podatkowe w skróconym czasie, tj. nawet do 15 dni, z pominięciem terminu 25 lub 60-dniowego, wynikającego ze złożonej deklaracji VAT. Będzie to jednak możliwe dopiero wtedy, gdy w tym terminie zostanie zweryfikowana prawidłowość tego zwrotu.

MF zaznacza, że mikroprzedsiębiorca, który działa w branży budowlanej i chce otrzymać zwrot w terminie 15 dni, powinien:

  • dobrowolnie przekazać ewidencję podatkową w formie pliku JPK_VAT za okres, z którego wynika zwrot nadwyżki podatku,
  • przesłać deklarację VAT drogą elektroniczną lub złożyć ją bezpośrednio w urzędzie skarbowym (sposób doręczania deklaracji za pośrednictwem poczty wpływa na czas jej obsługi).