Skład nielegalnych papierosów a także sposób ich transportu mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia palaczy. Pomysłowość a może bardziej bezmyślność przemytników wciąż zadziwia i często przeraża. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykrywają przemycane papierosy m.in. w oponach samochodów, surowym mięsie, butlach gazowych.

Jednym z głównych celów realizowanych przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej jest utworzenie jednolitego, wewnętrznego rynku, który pomimo wyeliminowania kontroli na granicach wewnętrznych, gwarantowałby bezpieczeństwo obywateli i środowiska. Zadaniem polskiej Służby Celno-Skarbowej na granicach zewnętrznych UE jest dopuszczanie towarów przywożonych spoza Unii Europejskiej do swobodnego obrotu w taki sposób, by spełniały one standardy bezpieczeństwa dla konsumentów, zwierząt i środowiska.

Nielegalne papierosy na celowniku KAS

Zwalczanie przestępczości w obszarze wyrobów tytoniowych stanowi jeden z priorytetów działania Służby Celno-Skarbowej, które obejmują nie tylko „tradycyjny" przemyt, ale również obrót suszem tytoniowym (półproduktem) oraz zwalczanie nielegalnej produkcji.

Przemyt papierosów jest zjawiskiem, które w bardzo dużym stopniu wpływa na ekonomię dotkniętych nim krajów i powoduje znaczne uszczuplenia należności celnych i podatkowych. Poza czynnikami ekonomicznymi znamiennym efektem tego zjawiska jest szkodliwy wpływ na zdrowie i zagrożenie życia potencjalnych odbiorców. Dlatego zwalczanie przemytu i ochrona konsumentów przed przywozem i wprowadzaniem do obrotu towarów trujących, toksycznych, rakotwórczych ma szczególne znaczenie.

Papierosy z cysterny i nagrobka

Osoby kupujące nielegalnie przewożone papierosy często nie wiedzą w jakich zaskakująco dziwnych miejscach są one ukrywane przez przemytników i gdzie znajdują je funkcjonariusze Służby Celno - Skarbowej.

Trudno wyobrazić sobie „smak" papierosów ukrytych w ładunku surowych, solonych jelit (Budzisko – 45 tys. paczek), z węglem drzewnym, (Kuźnica – 50 tys. paczek ), w butlach na gaz (Połowce – 2,5 tys. paczek), w kolejowych cysternach do przewozu gazu (Kuźnica – 718 tys. paczek), w kołach jezdnych tira (Kuźnica) czy w zbiornikach na paliwo ciężarówek (Budzisko – 23 tys. paczek papierosów).

Na tym jednak pomysłowość przemytników się nie kończy - papierosy ukryte były również:

- w toalecie
Skrytka konstrukcyjna toalety, posłużyła kierowcy autokaru do ukrycia ponad 3,5 tysiąca paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Papierosy wykryte zostały przez funkcjonariuszy z Medyki, podczas kontroli autokaru jadącego ze Lwowa do Rzeszowa. 27-letni mieszkaniec Przeworska, który prowadził pojazd, przyznał się do nielegalnego przywozu papierosów, które jak twierdził zakupił na własny użytek,

- w płycie nagrobnej
Funkcjonariusze przechwycili nielegalne papierosy ukryte w płycie nagrobnej, którą przewożono autokarem wycieczkowym. Właścicielem nagrobka okazał się 59-letni obywatel Ukrainy. Funkcjonariusze z Dorohuska, którzy kontrolowali autokar rejsowy z Ukrainy do Niemiec, dokonali zaskakującego odkrycia. W miejscu, w którym zwykle odpoczywa zmiennik kierowcy, odkryto nietypowy bagaż – płytę nagrobną, na której widniał wizerunek zmarłego i włoskie nazwisko. Przemyt ujawniono przy użyciu urządzenia skanujacego. Wnętrze płyty nagrobnej wypełniały równo ułożone paczki papierosów,

- w butlach gazowych
Na przejściu granicznym w Gronowie zatrzymano samochód, którego właścicielem był Polak, znany doskonale funkcjonariuszom z wcześniejszych prób przemytu. Pojazd, którym podróżował został specjalnie przerobiony na potrzeby przemytu a papierosy (w sumie 450 paczek) schowano w butli gazowej. Funkcjonariusze włożyli sporo pracy by dotrzeć do kontrabandy. Najpierw zdemontowali butlę a następnie za pomocą urządzenia rentgenowskiego prześwietlili ją. Wynik prześwietlenia potwierdził ich podejrzenia. Na obrazie RTG wyraźnie było widać, że w butli zamontowaną drugą butlę a w niej ukryto papierosy. Między butlami znajdował się gaz, co miało zmylić funkcjonariuszy i sugerować im, że instalacja LPG działa prawidłowo.

Kolejne ujawnienie na tym samym przejściu granicznym to 500 paczek papierosów w dwóch samochodach z polskimi rejestracjami, które miały przemytnicze skrytki. Zainteresowanie funkcjonariuszy wzbudziły zamontowane w obydwu samochodach butle gazowe, które po demontażu i prześwietleniu RTG okazały się miejscem ukrycia papierosów. By dotrzeć do skrytki trzeba było najpierw spuścić gaz i rozkręcić butle,

- w płytach meblowych i w sypkim cemencie
Funkcjonariusze z przejścia granicznego w Bobrownikach udaremnili przemyt 420 tys. sztuk papierosów. Kontrabanda ukryta była w specjalnie przygotowanych płytach meblowych ze sklejki oraz drewnianych parapetach. Ich koledzy z przejścia granicznego w Siemianówce w trzech wagonach z cementem znaleźli 90 tys. paczek papierosów o szacunkowej wartości rynkowej przekraczającej 1 milion złotych,

- w cysternach służących do przewozu gazu i w kołach samochodu
718 tys. paczek przemycanych papierosów o wartości ponad 9,5 mln zł ukryte było w cysternach służących do przewozu gazu. Kontrabandę wykryli funkcjonariusze z Podlasia.

Na przejściu granicznym w Gronowie funkcjonariusze znaleźli 520 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy w kołach luksusowego samochodu, którym wjeżdżali do Polski obywatele Rosji. Wobec kierowcy wszczęto sprawę karną skarbową i za przemyt odpowie przed sądem,

- w silniku samochodu osobowego
Niecodzienny przypadek próby przemytu papierosów wykryli funkcjonariusze KAS z przejścia granicznego w Połowcach. Papierosy mundurowi znaleźli we wnętrzu przerobionego silnika samochodu, którym próbował wjechać do Polski 30-letni Białorusin.

Niecodzienną zawartością silnika zainteresował się pies Służby Celno-Skarbowej wyszkolony do wykrywania papierosów. W trakcie sprawdzenia pojazdu okazało się, że w sześciocylindrowym silniku auta tylko cztery cylindry służą do napędu samochodu, w pozostałych dwóch ukryto 110 paczek białoruskich papierosów.

Statystyki potwierdzają skuteczność KAS

Dzięki działaniom Służby Celno-Skarbowej wskaźnik skuteczności w ograniczaniu szarej strefy, plasuje Polskę w czołówce wśród państw członkowskich UE.

W I półroczu 2017 r. na zewnętrznej granicy RP funkcjonariusze KAS ujawnili ponad 52 tys. prób przemytu papierosów w łącznej ilości prawie 100 mln sztuk, ponad 1100 przypadków prób przemytu alkoholu w łącznej ilości ponad 5 tys. litrów oraz prawie 1800 przypadków nielegalnego przewozu paliwa w łącznej ilości ok. 140 tys. litrów.

Ponadto 47 krotnie udaremniono próbę przemytu dewiz, 11 krotnie broni i amunicji, a 4 krotnie narkotyków.

Wszczęto prawie 29 tys. postępowań karno-skarbowych i nałożono ponad 27 tys. mandatów na łączną kwotę ok.15 mln PLN.

Pod względem liczby ujawnień przemytu papierosów Polska jest liderem w UE.