Kolejny sąd potwierdził, że od 2017 r. podatek od nieruchomości jest od całej elektrowni wiatrowej, a więc nie tylko od części budowlanych, lecz i technicznych.
Spółka będąca właścicielem elektrowni wiatrowej twierdziła, że zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. do prawa budowlanego ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 961 ze zm.) nie miały na celu zmiany zasad opodatkowania. Uważała zatem, że nadal podatkiem od nieruchomości są objęte jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych.
Burmistrz miasta uważał natomiast, że opodatkowane są także części techniczne, do których zaliczane są m.in.: wirnik z zespołem łopat, generator oraz zespół gondoli.
Zgodził się z nim WSA w Bydgoszczy. Zwrócił uwagę m.in. na przepis przejściowy (art. 17) w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, który przewiduje że do końca 2016 r. podatek od wiatraków należało ustalać na dotychczasowych zasadach.
– Przepis ten nie miałby sensu, gdyby od 1 stycznia 2017 r. nic się nie zmieniło w zakresie opodatkowania wiatraków – argumentował WSA.
Identycznie orzekały już inne sądy wojewódzkie, np. w Gorzowie Wielkopolskim (z 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Go 95/17) i w Łodzi (z 24 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 1/17).
Branża czeka obecnie na zmianę przepisów i powrót do zasad opodatkowania wiatraków sprzed 1 stycznia 2017 r. Przewiduje to projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii przygotowany przez Ministerstwo Energii. Ma on wejść w życie 1 września br. Eksperci zaznaczają jednak, że nie jest pewne, czy zasady opodatkowania zmienią się od 1 września, czy dopiero od 1 stycznia 2018 r. (pisaliśmy o tym w artykule „Nowela dla farm wiatrowych już w konsultacjach”, DGP nr 124/2017).
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Bydgoszczy z 11 lipca 2017 r., sygn. akt I SA/Bd 603/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia