Z postanowienia komornika powinno wprost wynikać, że dłużnik nie ma majątku, z którego można byłoby ściągnąć należność. To warunek, żeby wierzyciel zaliczył ją do podatkowych kosztów – wynika z interpretacji dyrektora KIS.
Chodziło o firmę, która próbowała odzyskać ponad 20 tys. zł od swojego odbiorcy. Komornik ustalił jednak, że spółka, która zalega z zapłatą, nie ma zarządu ani zdolności procesowej. W Krajowym Rejestrze Sądowym nie były bowiem wskazane żadne osoby, które byłyby uprawnione do reprezentacji spółki.
Firma będąca wierzycielem nie złożyła jednak wniosku o ustanowienie kuratora dla spółki. Wiedziała bowiem, że jej dłużnik nie ma majątku i taki wniosek rodziłby tylko dodatkowe koszty postępowania. W tej sytuacji komornik umorzył egzekucję. Stwierdził, że wierzyciel nie podjął czynności potrzebnej do tego, aby można było kontynuować postępowanie egzekucyjne.
Reklama
Wcześniej, w trakcie egzekucji, nie udało się ani ujawnić majątku spółki, ani ustalić, czy prowadzi ona jakąkolwiek działalność. Wiadomo było tylko, że spółka zalega także z podatkami (na ponad 100 tys. zł) i że fiskus również nie może tych pieniędzy w żaden sposób ściągnąć.

Reklama
Firma będąca wierzycielem sądziła, że wszystkie te okoliczności przemawiają za tym, aby mogła ona zaliczyć swoją wierzytelność do kosztów uzyskania przychodów. Uważała, że wystarczająco udokumentowała jej nieściągalność w świetle art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, gdzie mowa o postanowieniu o nieściągalności wydanym przez organ egzekucyjny.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że musi to być postanowienie, z którego jednoznacznie wynika, że dłużnik nie ma majątku. Tymczasem postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego zostało wydane w tej sprawie z przyczyn formalnych. Nie wynika z niego, że dłużnik nie ma majątku, z którego mogłaby być egzekwowana wierzytelność. Tylko takie postanowienie spełnia warunek, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 – stwierdził organ.
Interpretacja dyrektora KIS z 19 lipca 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.91.2017.1.MM.