Gmina, który wynajmuje swojej szkole autobusy wraz z kierowcą, musi wystawić fakturę i rozliczyć podatek z tego tytułu – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o gminną szkołę, która zorganizowała uczniom wycieczkę do kina. W tym celu wynajęła od gminy autobus z kierowcą, a koszty paliwa przerzuciła na rodziców. Sądziła, że skoro świadczy usługę na rzecz własnej jednostki organizacyjnej, to nie podlega VAT. Zwróciła też uwagę, że pieniądze, które pobiera od rodziców, są tylko zwrotem kosztów paliwa, które w przeciwnym razie sama musiałaby ponieść.
Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Wyjaśnił, że wynajem autobusu wraz z kierowcą jest odpłatną usługą podlegającą VAT według 23-proc. stawki. Między wynagrodzeniem, które płacą rodzice, a usługą świadczoną przez gminę istnieje bowiem bezpośredni związek.
Nie ma też znaczenia, że gmina świadczy taką usługę po kosztach, wciąż należy traktować ją jako odpłatną. Potwierdza to m.in. wyrok TSUE z 20 stycznia 2005 r., sygn. akt C-412/03.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 czerwca 2017 r., nr 0114-KDIP4.4012.82.2017.2.BS.