Kto zawiesił działalność gospodarczą, nie składał przez pół roku deklaracji, wystawiał puste faktury albo wplątał się w karuzelę podatkową, powinien być pisemnie zawiadomiony o utracie statusu czynnego podatnika – poinformowało w odpowiedzi na pytanie DGP biuro prasowe KAS.
Podobne stanowisko zaprezentował również wiceminister finansów Piotr Walczak w odpowiedzi z 7 lipca br. na poselską interpelację nr 13183.
To duża zmiana, bo jeszcze pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Finansów twierdziło (w odpowiedzi na pytanie DGP), że urzędy skarbowe nie mają obowiązku powiadamiać przedsiębiorców o wykreśleniu z rejestru VAT. I to nawet gdy w przepisie nie ma zastrzeżenia, że naczelnik urzędu skarbowego wykreśla „bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika”.