Aktualny projekt, z 12 maja 2017 r., zakładający wprowadzenie podzielonej płatności nie uwzględnia zasad rozliczania podatku od nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych, wprowadzonych tzw. pakietem paliwowym.
W konsekwencji podatnicy tzw. szybkiego VAT nie będą mogli go regulować ze swojego rachunku VAT, co doprowadzi do odkładania się znacznych kwot, względem których podmioty te będą miały bardzo ograniczone możliwości dysponowania.
Co zmienił pakiet paliwowy
Pakiet paliwowy (ustawa z 7 lipca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1052) wprowadził od sierpnia 2016 r. zmiany w systemie poboru podatku od nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw przy wykorzystaniu działających usługowo składów podatkowych oraz zarejestrowanych odbiorców. W konsekwencji podmioty korzystające z usług składów podatkowych i zarejestrowanych odbiorców (podatnicy szybkiego VAT) nie wpłacają podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw bezpośrednio do swojego urzędu skarbowego, ale na rachunek podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego odbiorcy (czyli na rachunek płatników szybkiego VAT).
Co zmieni split payment
Jak będzie działał mechanizm szybkiego VAT po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności? Ze względu na znaczące zachęty dla nabywców do stosowania mechanizmu podzielonej płatności należy się spodziewać, że znaczna część kontrahentów podatników szybkiego VAT będzie płacić za ich faktury sprzedażowe z zastosowaniem tego mechanizmu.
W konsekwencji podatnicy szybkiego VAT będą otrzymywali na swój rachunek zwykły tylko kwoty netto wynikające z faktur sprzedażowych. Natomiast kwoty VAT będą wpływały na ich rachunki VAT.