Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję aplikacji Klient JPK 1.0.2.6 dla podatników, którzy co miesiąc wysyłają dane z ewidencji VAT. Jak wyjaśnia resort, to odpowiedź na ich postulaty.
Jedną ze zmian jest nowa funkcjonalność, która pozwala na dodatkową weryfikację wysyłanych plików. Chodzi zarówno o sprawdzanie ich pod względem zgodności z wymaganym schematem jak i merytorycznym. Dotychczas w tym pierwszym przypadku informacje o błędach były dostępne dopiero w momencie wysyłania pliku (negatywny wynik weryfikacji blokował możliwość wysyłki), teraz pojawią się już wcześniej. Zupełnie nowa jest za to możliwość weryfikacji merytorycznej. – Negatywny wynik weryfikacji generuje tylko ostrzeżenia. Nie blokuje wysłania pliku, podatnik sam decyduje, czy chce wysłać plik, mimo pojawiających się ostrzeżeń o możliwych nieprawidłowościach – poinformował nas resort finansów.
Ministerstwo podkreśla, że z tej funkcjonalności mogą skorzystać zarówno podatnicy wysyłający pliki JPK wykorzystujący aplikację MF, jak i korzystający z innych narzędzi, którzy chcą tylko sprawdzić poprawność pliku w udostępnionej aplikacji. Zmiany mają zmniejszyć liczbę przypadków, gdy organy podatkowe muszą wzywać podatników do wyjaśnienia przesyłanych w plikach JPK_VAT informacji, co niestety często się wiąże z koniecznością ich korygowania.
Należy pamiętać, że brak informacji o błędach merytorycznych nie oznacza, że wszystkie informacje wskazane w pliku są poprawne.
– Takie potwierdzenie jest uzależnione nie tylko od informacji wskazanych przez danego podatnika w jego pliku JPK_VAT, ale też np. od informacji wskazywanych przez jego kontrahentów w ich plikach (informacje o transakcjach muszą być zgodne w plikach JPK_VAT obu kontrahentów) – tłumaczy Ministerstwo Finansów.
Dodaje, że w takim przypadku odpowiednia weryfikacja odbywa się automatycznie po upływie terminu na złożenie plików za dany okres rozliczeniowy i polega na porównaniu plików poszczególnych kontrahentów. Dopiero w przypadku stwierdzenia różnic organ wzywa do weryfikacji złożonych plików. Korektę sporządza ten podatnik, który przedstawił nieprawidłowe informacje.
Nowa wersja aplikacji zawiera też inne zmiany. Chociażby funkcjonalność pozwalającą na podpis plików JPK w aplikacji z wykorzystaniem profilu zaufanego.