Ministerstwo Finansów planuje zmiany w JPK_VAT. Docelowo zapowiada się na rewolucję.
Na razie resort przeprowadza konsultacje podatkowe. Potrwają do 7 sierpnia 2017 r. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje uwagi na adres: konsultacje.jpkvat@mf.gov.pl (pod uwagę będą brane tylko te, które będą przesłane wraz z uzasadnieniem).
Ministerstwo Finansów bardzo na nie liczy, bo jak podkreśla, to przedsiębiorcy najlepiej znają własne systemy finansowo-księgowe i wiedzą, z jakimi problemami wiąże się dziś obowiązkowa wysyłka danych w formacie JPK.
Nowe dane
W zmienionej strukturze JPK_VAT mają się znaleźć nowe informacje np. dotyczące terminów płatności. To pozwoli urzędnikom badać, czy prawidłowo rozpoznano obowiązek podatkowy przy niektórych, szczególnych transakcjach.
MF rozważa też wprowadzenie pola, które określałoby datę sprzedaży (w części dotyczącej zakupów przedsiębiorcy). To zdaniem MF jest konieczne, żeby prawidłowo określić moment, kiedy przedsiębiorca powinien odliczyć podatek naliczony.
Z JPK_VAT znikną natomiast informacje zupełnie urzędnikom niepotrzebne, np. numer REGON przedsiębiorcy.
Długofalowym celem konsultacji jest przebudowa dzisiejszej struktury JPK_VAT, tak aby w przyszłości zastąpiła ona obowiązek wysyłania deklaracji podatkowych. Dziś firmy muszą wysyłać i jedno, i drugie, mimo że wiele danych się dubluje.
Zmiana wymagałaby jednak dodania do struktury JPK_VAT informacji, które dziś są zawarte tylko w deklaracji VAT-7. Chodzi np. o kwotę podatku naliczonego z przeniesienia i do przeniesienia oraz o określenie sposobu zwrotu nadwyżki daniny.
Sceptycznie szansę na tę zmianę ocenia Władysław Varga, doradca podatkowy w Taxpoincie. Jego zdaniem tak daleko idąca zmiana może wcale nie nastąpić. – Wprawdzie informatyzacja procesów podatkowych jest nieuchronna i będzie się zmieniać w hierarchii ważności (przesuwanie akcentów z deklaracji w stronę JPK), sądzę jednak, że bardziej prawdopodobne jest utrzymanie deklaracji jako nakładki agregującej dane wynikające z JPK niż jej całkowite zniknięcie – komentuje ekspert.
Prostsze korekty
Konsultacje mają też pomóc wybrać najlepszy sposób przesyłania korekt plików JPK (o problemach pisaliśmy w DGP nr 33/2017 „Fiskus chce wykorzystać informatykę za rok”).
Ministerstwo Finansów rozważa np. wprowadzenie znaczników plików JPK_VAT, które jednoznacznie określą cel złożenia dokumentu. Przykładowo plik z numerem 2 byłby traktowany jako pierwsza korekta pliku za dany okres, a z numerem 3 jako korygujący poprzednią korektę.