Członek spółdzielni rzemieślniczej, który świadczy w jej ramach usługi budowlane, powinien wystawiać na jej rzecz faktury bez VAT – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o spółdzielnię rzemieślniczą zrzeszającą przedsiębiorców budowlanych. Każdy z nich jest czynnym podatnikiem VAT. Spółdzielnia tłumaczyła, że pozyskuje zlecenia w przetargach, natomiast wykonują je poszczególni jej członkowie, którzy sami kupują materiały i ponoszą wszelkie koszty (np. pracowników, sprzętu), a także są odpowiedzialni za wycenę robót. Po zakończeniu i odbiorze robót wykonawca wystawia fakturę na spółdzielnię, a ta następnie refakturuje usługę na inwestora. Zapłata idzie natomiast w odwrotnym kierunku – inwestor płaci spółdzielni, a ta przekazuje ją członkowi, który wykonał pracę i wystawił fakturę.
Spółdzielnia chciała się upewnić, że w rozliczeniach z jej członkami nie ma zastosowania odwrotne obciążenie. Argumentowała, że usługi wykonywane na jej rzecz nie są usługami świadczonymi przez podwykonawcę.
Tłumaczyła, że działa w oparciu o ustawę z 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1285, ze zm.). Zgodnie z nią, zadaniem spółdzielni jest organizowanie działalności, udzielanie pomocy członkom w wykonywaniu ich zadań oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej. Spółdzielnia podkreślała, że członkowie są jej integralną częścią. Bez nich sama by nie istniała.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że w tym wypadku członek spółdzielni działa jako podwykonawca. Po wygranym przetargu stroną umowy jest bowiem spółdzielnia rzemieślnicza i to ona występuje jako główny wykonawca. Również ona otrzymuje w pierwszej kolejności zapłatę. W takiej sytuacji zatem członek spółdzielni powinien wystawić na nią fakturę bez VAT, a podatek z tytułu wykonanych usług budowlanych powinna rozliczyć spółdzielnia.
Podobny problem mają konsorcjanci, gdy partner konsorcjum fakturuje usługi budowlane na lidera. W interpretacji z 26 maja 2017 r. (nr 0111-KDIB3-1.4012.21.2017.2.IK) dyrektor KIS wyjaśnił, że jeśli członek konsorcjum wystawia faktury na lidera, a ten wystawia je na inwestora za wszystkie prace wykonane przez konsorcjum, to mamy do czynienia z podwykonawstwem.
Interpretacja dyrektora KIS z 9 czerwca 2017 r., nr 2461-IBPP2.4512.217.2017.2.ICz