Firmy, które realizują wspólne przedsięwzięcia, nie muszą płacić VAT od rozliczeń wewnętrznych – potwierdził NSA.Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie już orzekał, że konsorcjanci nie świadczą usług na rzecz lidera konsorcjum, ani nie dostarczają mu towarów. W związku z tym ich rozliczenia wewnątrz grupy są bez VAT. Potwierdzają to np. wyroki o sygn. akt I FSK 1493/13, I FSK 1418/13, I FSK 1288/13.
Mimo tego fiskus nadal stoi na stanowisku, że rozliczenia konsorcjantów powinny się odbywać na ogólnych zasadach, jak gdyby nigdy nie umówili się na osiągnięcie wspólnego celu. Z tego względu minister finansów (obecnie szef Krajowej Administracji Skarbowej) nie cofa skarg kasacyjnych.
W sprawie rozpatrzonej przez NSA 8 czerwca br. chodziło o trzy spółki, które założyły konsorcjum, aby wyprodukować i dostarczyć na zamówienie jednego z ministerstw Azerbejdżanu specjalny pojazd dla antyterrorystów – ambulans pirotechniczny.
We wniosku o interpretację wyjaśniono, że umowa konsorcjum precyzyjnie określa podział obowiązków oraz kwotę wynagrodzenia przypadającego na każdego z konsorcjantów. Z zamawiającym skontaktował się jednak lider konsorcjum, który wystawił fakturę zbiorczą, a po otrzymaniu zapłaty podzielił zyski.
Spór toczył się o to, czy lider prawidłowo zaksięgował fakturę zbiorczą, uwzględniając w ewidencji sprzedaży VAT jedynie swoją część przedmiotu zamówienia, wyszczególnioną w specyfikacji, pomimo że faktura opiewa na całość przedmiotu zamówienia.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że takie działalnie było nieprawidłowe. Uczestnicy przedsięwzięcia dokonali bowiem dostaw na rzecz lidera i powinni w związku z tym naliczyć VAT, a on z kolei dokonał dostawy całego pojazdu za granicę i powinien rozliczyć podatek od całej transakcji – stwierdził fiskus.
Innego zdania byli konsorcjanci, którzy chcieli ująć w swoich rozliczeniach tylko część przypadającej na nich transakcji z zamawiającym.
Rację przyznał im WSA w Warszawie. Orzekł, że lider jest jedynie koordynatorem i że każdy z konsorcjantów dokonuje na rzecz zamawiającego części dostawy. W związku z tym – jak stwierdził sąd – wzajemne rozliczenia konsorcjantów są bez VAT.
Tego samego zdania był NSA.ⒸⓅ
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1839/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia