Na rynku badań sprawozdań finansowych trwa walka o klienta. Honoraria za podobną usługę wahają się od 3 tys. do 50 tys. zł. Sytuacja ma się diametralnie zmienić po wejściu w życie nowej ustawy.
– Skończył się czas pobłażliwości dla hurtowni audytów – komentuje nowelizację Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Rynek jest trudny, co wynika z jego struktury. Z danych KRBR (samorządu zawodowego) wynika, że ok. 45 proc. rewidentów to osoby powyżej 60. roku życia (w 2016 r. było ich ponad 3,2 tys.). Niektórzy, aby dorobić do emerytury, oferują usługi audytu za bardzo niskie stawki.