Firmy, które posiadają konta w innych krajach, będą musiały same przekazywać fiskusowi wyciągi z rachunków. I to codziennie. Problem dotyczy ok. 14 tys. przedsiębiorstw – z danych Ministerstwa Finansów wynika, że tyle podmiotów ma zagraniczne rachunki bankowe.
Chodzi o nowy obowiązek codziennego przesyłania jednolitego pliku kontrolnego dotyczącego wyciągów bankowych (JPK_WB), który zakłada projekt nowelizacji ordynacji podatkowej. Zostanie on nałożony już od września na wszystkie firmy, z wyjątkiem tych, które są zaliczane do mikroprzedsiębiorców oraz jednostek publicznych.
Braki w informacjach
Co do zasady przedsiębiorców w składaniu JPK_WB mają wyręczać banki. Będzie tak jednak tylko w przypadku rachunków prowadzonych przez instytucje z siedzibą lub oddziałem w Polsce oraz przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Problem powstanie, gdy konto prowadzi bank z innego kraju.
W takim przypadku to sam podatnik będzie musiał przesyłać plik szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. To natomiast wiąże się z wieloma utrudnieniami.
– Zdarza się, że wyciągi przekazywane przez banki zagraniczne nie zawierają wszystkich danych, które zgodnie z projektem ustawy powinny być przesyłane fiskusowi – twierdzi Michał Rodak, ekspert z Grant Thornton. Jako przykład podaje wyciągi z Białorusi, które nie zawierają np. godziny transakcji. Natomiast projekt nowelizacji zakłada, że dokument będzie musiał zawierać nie tylko datę, ale także czas obciążenia rachunku lub dokonania wpłaty gotówkowej.
Skomplikowana konwersja
Ponadto często zagraniczne instytucje wysyłają wyciągi bankowe jedynie w formacie PDF. – Oznacza to, że podatnicy będą musieli zmienić je na wymagany format JPK – twierdzi Michał Rodak. Podkreśla, że wiązać się to będzie z dużymi nakładami pracy, bo przekonwertować PDF nie jest tak łatwo.
ikona lupy />
Nowe obowiązki w JPK w liczbach / Dziennik Gazeta Prawna
– Co w sytuacji, gdy podatnik nie będzie dysponował wszystkimi wymaganymi danymi z wyciągu bankowego? I co z zagranicznymi wyciągami, których przekonwertowanie zajmuje zdecydowanie więcej czasu? – zastanawia się ekspert.
Jego zdaniem ustawodawca powinien się zastanowić nad zwolnieniem podatników z przesyłania danych, których zagraniczny bank nie udostępnia w wyciągach bankowych. To jednak będzie się wiązało z ryzykiem, że podatnicy z zagranicznymi rachunkami znajdą się w uprzywilejowanej sytuacji.
W opinii Rodaka innym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie obowiązku przekazywania wyciągów dotyczących rachunków bankowych prowadzonych za granicą np. raz w tygodniu lub miesiącu. – Jednak i w tym wypadku istnieje obawa, że podatnicy zaczną masowo otwierać rachunki za granicą – zwraca uwagę ekspert.
Pytań jest więcej
Nie wiadomo też, co z podmiotami zagranicznymi, które są zarejestrowane w Polsce jedynie dla potrzeb VAT. Skoro ich zagraniczne rachunki bankowe dotyczą ich globalnej działalności, a tylko w małej części transakcji wpływających na VAT w Polsce, to czy one również muszą przekazywać całe wyciągi bankowe?
W odpowiedzi na pytanie redakcji Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że projekt dotyczący zmian w ordynacji podatkowej jest propozycją, która została skierowana do uzgodnień i konsultacji. – Jesteśmy otwarci na sugestie zmian. Kształt przepisów w tej sprawie nie jest jeszcze przesądzony – czytamy w odpowiedzi resortu.
Przypomnijmy, że JPK_WB to kolejny tego typu obowiązek. Obecnie małe, średnie i duże firmy muszą przekazywać fiskusowi w formie JPK ewidencję VAT. Jednak w tym przypadku są to miesięczne, a nie codzienne zestawienia transakcji.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ordynacji podatkowej – w konsultacjach