ORZECZENIE | Ulga mieszkaniowa obejmuje tylko spłatę kredytu hipotecznego na nowe mieszkanie, która będzie miała miejsce po sprzedaży dotychczasowej nieruchomości. To, co spłacone wcześniej, się nie liczy – wynika z wyroku NSA.
Spór toczył się o to, czy podatnicy faktycznie wydali przychód ze sprzedaży mieszkania na realizację celu mieszkaniowego (art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT). Gdyby tak było, nie musieliby płacić PIT od dochodu ze zbycia. Małżonkowie sprzedali bowiem mieszkanie po trzech latach od zakupu, a ustawa o PIT wymaga odczekania co najmniej pięciu lat.
Małżonkowie nie zapłacili podatku dochodowego, bo sądzili, że obejmuje ich ulga mieszkaniowa. Jeszcze w tym samym roku stali się bowiem właścicielami innego mieszkania.
Zakup nowego lokalu sfinansowali kredytem hipotecznym, zaciągniętym jeszcze przed sprzedażą starej nieruchomości. Zasadniczo nie powinno być z tym problemu, bo spłata kredytu jest wydatkiem na cel mieszkaniowy (art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT). Szkopuł w tym, że małżonkowie spłacili część kredytu zanim jeszcze sprzedali stare mieszkanie.
Naczelnik urzędu skarbowego stwierdził, że w tej części ulga im nie przysługuje. Dotyczy ona tylko tej spłaty kredytu, która została sfinansowana pieniędzmi ze sprzedaży starego mieszkania – uznał.
Małżonkowie się z tym nie zgadzali. Uważali, że zwolnienie przysługuje niezależnie od tego, kiedy zaciągnięto kredyt, a więc, czy miało to miejsce przed sprzedażą starego mieszkania, czy później.
WSA w Gdańsku wyjaśnił, że nie chodzi o datę zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania, lecz o to, z jakich pieniędzy był on spłacany. Spłaty poniesione jeszcze przed sprzedażą dotychczasowej nieruchomości nie mogą być traktowane jako wydatek na cel mieszkaniowy objęty ulgą – orzekł WSA.
Do takich samych wniosków doszedł NSA. Sędzia Paweł Kowalski przypomniał, że ulga obejmuje wyłącznie wydatki dokonywane z pieniędzy uzyskanych ze zbycia nieruchomości. ⒸⓅ
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 25 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1024/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia