Ministerstwo Finansów pilnie zajmie się problemem opodatkowania usług świadczonych na zlecenie urzędów morskich – obiecał wczoraj Paweł Cybulski, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej na posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Zapewnił, że stanowisko MF w sprawie zastosowania 23 proc. stawki VAT dla prac realizowanych w ramach Programu Ochrony Brzegów Morskich nie jest sztywne. Wiceminister wyjaśnił, że dotychczasowe podejście organów podatkowych wynika ze wskazówek zawartych w wyroku NSA z 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt I FSK 1493/14). Sąd orzekł wtedy, że prace te mają na celu ochronę brzegów morskich, a nie środowiska morskiego i w związku z tym nie są objęte zerową stawką VAT.
Teraz jednak MF ma podjąć współpracę z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, żeby rozwiązać problem.
Wiceprzewodniczący sejmowej komisji Krzysztof Zaremba (PiS) zapewnił wczoraj, że posłowie dopilnują, aby resort finansów zmienił dotychczasową wykładnię. Poparła go przewodnicząca komisji Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS).
Problem dotyczy firm, które wygrały przetargi na prace w ramach Programu Ochrony Brzegów Morskich. Inwestycje współfinansowały Unia Europejska i Skarb Państwa. Przetargi ogłaszały urzędy morskie. Odrzucały oferty, w których był uwzględniony VAT, bo twierdziły, że inwestycje mają związek z ochroną środowiska morskiego i są objęte zerową stawką podatku (zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT).
Przedsiębiorcy składali więc oferty zgodnie ze wskazaniami zamawiającego. Potem jednak urzędy kontroli skarbowej zaczęły żądać 23 proc. VAT od wykonanych usług, co zagroziło upadłością wykonawców.
O takim zagrożeniu mówił także na posiedzeniu Roman Smólski, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Robót Czerpalnych i Podwodnych. – Nasze przedsiębiorstwo dostało decyzję na kilkadziesiąt milionów złotych. Jeżeli będzie musiało ją zapłacić, to upadnie – twierdził. Dodał, że jeżeli tak się stanie, zmaleje konkurencja na rynku i wzrosną stawki usług.
Marcin Konopacki z Pracodawców RP podkreślał, że przedsiębiorcy muszą mieć zaufanie do działania organów państwa. Nie może być tak, że najpierw urzędy morskie wydawały zaświadczenia potwierdzające, że prace były związane z ochroną środowiska morskiego, a fiskus potem to podważa.
Zdaniem Mariusza Korzeba, doradcy podatkowego i eksperta Pracodawców RP, o stawce 0 proc. VAT powinien decydować nie cel usług, ale ich skutek. Kryterium to jest spełnione w przypadku prac realizowanych w ramach Programu Ochrony Brzegów Morskich, bo skutkiem jest ochrona środowiska morskiego – przekonywał. Dodał, że konieczna jest w tej sprawie interpretacja ogólna ministra finansów.
Helena Boniecka z Instytutu Morskiego w Gdańsku poinformowała, że instytut przygotował ekspertyzę dotyczącą przedsięwzięć związanych z ochroną brzegów morskich i powiązań ze środowiskiem morskim. Wynika z niego, które z przedsięwzięć są związane z ochroną środowiska morskiego. Mogłyby one zostać wyszczególnione w przepisie mówiącym o usługach związanych z ochroną środowiska morskiego – zaproponowała Helena Boniecka.
Piotr Domaradzki z Urzędu Morskiego w Szczecinie wniósł o szybkie rozwiązanie problemu. – Urząd przygotowuje się do drugiej edycji programu, na który zostanie przeznaczone przeszło 200 mln zł – powiedział.