Kolejne trzy wyroki NSA potwierdzają, że firmy mogą odliczać tylko połowę VAT od paliwa do samochodów osobowych wykorzystywanych do celów służbowo-prywatnych i to dopiero od 1 lipca 2015 r.

Wcześniej NSA orzekł tak samo 23 marca 2017 r. (sygn. akt I FSK 1841/15) oraz 21 grudnia 2016 r. (sygn. akt I FSK 826/15). – Trzy kolejne wyroki wpisują się w tę linię orzeczniczą – powiedziała sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek, uzasadniając piątkowe rozstrzygnięcia NSA.
Dotyczyły one spółki, która wykorzystuje samochody do celów działalności gospodarczej i innych. Spór dotyczył tego, czy przed 30 czerwca 2015 r. mogła ona odliczać VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa i w jakim zakresie.
Firma uważała, że przysługiwało jej wówczas pełne prawo do odliczenia podatku. Stała na stanowisku, że art. 12 ustawy nowelizującej ustawę o VAT, z którego wynikał brak prawa do odliczenia podatku od paliwa w okresie do 30 czerwca 2015 r., był niezgodny z dyrektywą VAT, a także z decyzją derogacyjną Rady UE.
Spółka była więc przekonana, że nawet jeśli wykorzystywała auta do celów mieszanych, to i tak mogła odejmować 100 proc. podatku od paliwa. Sądziła, że uprawnia ją do tego bezpośrednio dyrektywa VAT, która nie zawiera ograniczeń w tym zakresie.
Zastrzegła jednak, że gdyby stanowisko fiskusa było odmienne, to powinna była móc odliczać przynajmniej 50 proc. podatku. Podkreślała, że w decyzji derogacyjnej Rady UE nie ma słowa o odroczeniu jej postanowień do 30 czerwca 2015 r. w części dotyczącej paliwa.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził jednak, że od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w ogóle nie można było odliczać VAT od paliwa do samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych. Stało się to możliwe dopiero od 1 lipca 2015 r. i tylko w odniesieniu do połowy podatku.
Organ uznał, że w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-395/11 Polska mogła odroczyć ten termin.
Tego samego zdania co fiskus był WSA w Gliwicach. Orzekł, że decyzja derogacyjna pozwalała na ograniczenie do 50 proc. prawa do odliczenia VAT od zakupu samochodów wykorzystywanych do celów mieszanych i paliwa do nich. A skoro przed 1 stycznia 2014 r. w ogóle nie można było odliczać VAT od paliwa do napędu samochodów używanych w celach mieszanych, to ustawodawca mógł odroczyć do 30 czerwca 2015 r. termin wprowadzenia tego 50-proc. odliczenia.
Zgodził się z tym również NSA. Sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek potwierdziła, że polski ustawodawca nie naruszył ani zasady stałości (stand still), ani decyzji derogacyjnej.
Wyroki NSA z 12 maja 2017 r., sygn. akt I FSK 1502/15, I FSK 1503/15 i I FSK 1530/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia