Wpływy z VAT wzrosły o 40 proc. Za miesiąc zobaczymy, jaka w tym zasługa lepszej ściągalności.
Ministerstwo Finansów pochwaliło się wczoraj wynikami budżetu na koniec marca. Deficyt wyniósł 2,3 mld zł i był dużo mniejszy od 5,8 mld zł założonych w ministerialnym harmonogramie. To zasługa wysokich wpływów, zwłaszcza z głównego źródła, czyli podatku od towarów i usług. Na koniec marca dał on ponad 42,3 mld zł, o 40,6 proc. więcej niż w tym samym czasie 2016 r. Tylko w poprzednim miesiącu z VAT było prawie 9 mld zł.
Kij ma dwa końce