Fiskus może odmówić zwrotu VAT nawet za okres sprzed obowiązywania klauzuli nadużycia prawa. Ale musi udowodnić, że podatnik osiągnął korzyść, a budżet poniósł stratę.

Jeśli budżet nic nie stracił, to fiskus nie ma prawa twierdzić, że czynność była bezskuteczna – stwierdził wczoraj WSA w Warszawie. Podobny wniosek płynie również z wczorajszego orzeczenia NSA.

Pojęcie nadużycia prawa pojawiło się w ustawie o VAT (art. 5 ust. 4 i 5) dopiero 15 lipca 2016 r. Nastąpiło to równolegle z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania, zapisaną w ordynacji podatkowej (ta jednak dotyczy pozostałych podatków, np. PIT, CIT, PCC, akcyzy).