Każdy będzie mógł poznać wysokość podatków, ceł, składek ZUS i mandatów skarbowych, których nie zapłacił jego kontrahent.
Takie informacje trafią do Rejestru Należności Publicznoprawnych i będą udostępniane przez Portal Podatkowy, czyli stronę Ministerstwa Finansów.
Rejestr ma ruszyć już od 1 stycznia 2018 r. Tak zakłada ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Parlament kończy właśnie nad nią prace.