Przy wykorzystaniu urządzenia trzeba ewidencjonować każde strzyżenie osób, ale niekoniecznie zwierząt. W tym drugim wypadku obowiązuje zwolnienie do 20 tys. zł w skali roku – potwierdził dyrektor KIS.
Z pytaniem wystąpił przedsiębiorca, który świadczy usługi fryzjerstwa dla małych psów. Chciał się upewnić, że nie musi stosować kasy, jeżeli jego obroty roczne nie przekroczyły 20 tys. zł. Jego wątpliwość wynikała z tego, że usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne są objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania. Tak wynika z par. 4 pkt 2 lit. j rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2016 r. poz. 2177).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że przepis ten obejmuje usługi świadczone osobom, a nie zwierzętom. Dlatego przedsiębiorcę świadczącego usługi strzyżenia psów obowiązują zasady ogólne. Może on więc korzystać ze zwolnienia, o ile cała sprzedaż nie przekroczy kwoty 20 tys. zł.
Interpretacja dyrektora KIS z 24 marca 2017 r., nr 2461-IBPP1.4512.79.2017.1.JK