Przedsiębiorstwo nie zmniejszy przychodów o wydatki na występy artystyczne, jeśli mają one jedynie uświetnić jego imprezę promocyjną. Kosztem nie jest też udział osób, do których nie jest kierowana oferta – orzekł wczoraj NSA.
Sprawa dotyczyła firmy produkującej autobusy, auta ciężarowe i maszyny budowlane. Zamierzała ona wprowadzić na rynek nowy produkt – ciągnik siodłowy. Planowała więc liczne spotkania z klientami oraz partnerami biznesowymi, a także seminaria i konferencje. Zamierzała zapraszać na nie zarówno kontrahentów, jak i członków ich rodzin, a także przedstawicieli mediów branżowych i lokalnych. Spotkania miały uświetniać występy artystów.
Spór z fiskusem toczył się o możliwość zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych.
Firma wyliczyła, że w związku z organizacją imprez będzie musiała zapłacić za wynajem sal konferencyjnych, ich adaptację techniczną i udekorowanie, obsługę techniczną, ochronę i ubezpieczenie imprezy. Do tego dochodziły koszty transportu produktów, dowóz gości i osób zajmujących się promocją oraz wyżywienie i zakwaterowanie.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że nie wszystkie te wydatki będą pomniejszały przychód firmy. Wykluczył te, które wiązały się z występami artystycznymi i udziałem osób trzecich towarzyszącym kontrahentom.
Organ stwierdził, że celem występów artystycznych nie jest promocja produktów, tylko reprezentacja spółki, która jest wyłączona z kosztów podatkowych (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT). W sprawie wydatków na udział osób towarzyszących kontrahentom fiskus nie dostrzegł związku przyczynowego między ich poniesieniem a źródłem przychodów firmy. Zakwestionował też wydatki na transport i zakwaterowanie, i to zarówno kontrahentów, jak i osób towarzyszących.
WSA we Wrocławiu orzekł, że transport i zakwaterowanie mogą być kosztem, ale tylko w odniesieniu do kontrahentów oraz osób zajmujących się promowaniem i reklamą produktów. Zgodził się natomiast z fiskusem, że kosztem nie są wydatki na występy artystów oraz udział osób towarzyszących kontrahentom.
Tak samo orzekł NSA. Stwierdził, że oba rodzaje wydatków nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów. Sędzia Bogusław Woźniak podkreślił, że spółka sama napisała we wniosku o interpretację, iż nie liczy na to, by osoby towarzyszące jej kontrahentom stały się jej klientami.
W sprawie wydatków na występy artystyczne sędzia Woźniak wyjaśnił, że skoro zaproszeni artyści pojawiają się na spotkaniach nie po to, żeby reklamować produkty, usługi czy markę, a jedynie żeby uświetnić wydarzenie, to jest to reprezentacja wyłączona z kosztów podatkowych.
Z innego wyroku NSA – z 12 stycznia 2017 r. (sygn. akt II FSK 3728/14) – wynika, że wydatki na firmowy raut mogą pomniejszać przychód, pod warunkiem, że bankiet nie jest główną częścią konferencji promującej sprzedaż. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu je kwestionował, ponieważ uważał, że bankiet nie jest reklamą produktu, tylko reprezentacją firmy. Spółka wygrała jednak w sądach administracyjnych, bo te stwierdziły, że jeśli konferencja zawiera elementy reklamy (np. wykłady) i reprezentacji (np. bankiet), to należy badać, który z nich ma charakter dominujący, i na tej podstawie decydować o ujęciu w kosztach całej imprezy.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 28 marca 2017 r., sygn. akt II FSK 536/15, II FSK 568/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia