W przyszłym roku nie zmienią się minimalne sumy gwarancyjne odpowiedzialności cywilnej (OC) podmiotów usługowo prowadzących księgi rachunkowe.

Wynika to z opublikowanego rozporządzenia ministra finansów z 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 234, poz. 1576).

Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia nadal będzie uzależniona od zakresu wykonywanych przez podmioty czynności. Będzie ona wynosić równowartość 5 tys. euro w przypadku prowadzenia doradztwa podatkowego, a 10 tys. euro jeżeli przedmiot działalności obejmie usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wykonywanie obu tych czynności będzie wymagało ubezpieczenia OC na 15 tys. euro.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r.