Co roku honorowo krew oddaje ok. 600 tys. osób. Z preferencji podatkowej korzysta niewielu.
Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że każdego roku ulgę na krew rozlicza zaledwie ok. 100 tys. podatników. Z preferencji mogą korzystać osoby opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jak i te, które rozliczają się według skali podatkowej. Pierwsze odliczają ulgę od przychodu, drugie od dochodu.
Ulgę oblicza się, mnożąc ilość (wyrażoną w litrach) oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł (tj. kwotę ustawowej rekompensaty).
Krwiodawcy, którzy nie pobrali jeszcze zaświadczenia z regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa o ilości oddanej krwi i jej składników, nadal mogą to zrobić. Dokument ten, mimo że nie jest dołączany do zeznania, stanowi podstawę do dokonania odliczeń. Trzeba będzie go przedstawić w razie kontroli fiskusa.
Co więcej, takie zaświadczenie można pobrać także za wcześniejsze lata, a nie tylko za 2016 r. – potwierdziło w odpowiedzi na pytanie DGP Narodowe Centrum Krwi. To oznacza, że nadal można odliczyć ulgę za poprzednie lata, korygując złożone już zeznania.
Aby skorzystać z preferencji, należy wypełnić formularz PIT/O, który dołącza się do zeznania rocznego (PIT-28 lub PIT-36 lub PIT-37). W rubryce „dane obdarowanego” należy wpisać nazwę i adres publicznej jednostki, w której została oddana krew.
Odliczenia są jednak limitowane. Łączna kwota darowizn (w tym także na cele kultu religijnego oraz dla organizacji pożytku publicznego – nie należy mylić z 1-proc. odliczeniem od podatku) nie może przekroczyć 6 proc. dochodu (przychodu) wykazywanego w zeznaniu (zgodnie z art. 26 ust. 5 ustawy o PIT oraz art. 11 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).
Odliczenia honorowo oddających krew
Rok Liczba dawców krwi Liczba podatników odliczających ulgę za dany rok Kwota odliczeń w rozliczeniu za dany rok
2016 589 tys.
2015 605 tys. 134 tys. 28 mln
2014 590 tys. 121 tys. 25 mln
2013 616 tys. 113 tys. 24 mln
Źródło: Narodowe Centrum Krwi, odpowiedź wiceministra finansów Pawła Gruzy na interpelację poselską nr 10 234