Kto nie chce płacić zaliczki za ostatni miesiąc roku, musi do 20 stycznia nie tylko złożyć zeznanie roczne, ale i uregulować wynikającą z niego kwotę podatku. Termin na uiszczenie daniny nie przesuwa się do 30 kwietnia – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła podatników, którzy płacili zaliczki na PIT z działalności gospodarczej według liniowej stawki 19 proc.
Zasadą jest, że osoby prowadzące biznes płacą zaliczki na PIT do 20. dnia każdego miesiąca, a za grudzień – do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Artykuł 44 ust. 6 ustawy o PIT pozwala jednak nie wpłacać zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty (czyli do 20 stycznia) podatnik złoży zeznanie i wpłaci wynikający z niego należny podatek dochodowy albo różnicę pomiędzy podatkiem należnym a sumą wpłaconych za dany rok zaliczek.
W sprawie rozpatrzonej przez NSA podatnicy płacili terminowo zaliczki od stycznia do listopada. Nie uiścili tylko ostatniej – za grudzień. Do 20 stycznia złożyli jedynie zeznania roczne PIT-36L.
Naczelnik urzędu skarbowego uznał, że u podatników powstała zaległość. Uważał, że zaliczka za grudzień powinna zostać zapłacona wraz ze złożeniem rocznego zeznania, a więc do 20 stycznia.
Podatnicy natomiast twierdzili, że mają czas aż do 30 kwietnia na uregulowanie należności wynikającej z zeznania rocznego. Argumentowali, że art. 44 ust. 6 i ust. 6c ustawy o PIT mówią o zapłacie podatku „na zasadach określonych w art. 45 ustawy o PIT”, a przepis ten jednoznacznie wskazuje na obowiązek zapłaty podatku do 30 kwietnia.
Sądy nie przyznały im jednak racji. WSA w Krakowie zwrócił uwagę na to, że art. 44 ust. 6 ustawy o PIT mówi o złożeniu zeznania i zapłacie podatku na zasadach określonych w art. 45 przed upływem terminu do wpłaty zaliczki za grudzień. Złożenie zeznania w terminie do 20 stycznia powoduje bowiem powstanie w tym samym terminie obowiązku zapłaty podatku wynikającego z zeznania.
Sformułowanie „dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45” nie oznacza zatem, że podatek wynikający z zeznania złożonego do 20 stycznia będzie płatny do 30 kwietnia – orzekł WSA.
Podkreślił, że ustawodawca chciał uprościć rozliczenia, a nie przesunąć termin na wpłatę zaliczki za ostatni miesiąc roku.
Tego samego zdania był NSA. Sędzia Grażyna Nasierowska wyjaśniła, że odesłanie w art. 44 ust. 6 do art. 45 ustawy dotyczy innych kwestii niż termin zapłaty podatku.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 14 marca 2017 r., sygn. akt II FSK 461-463/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia